رئیس جمهور پیشین آلمان از سیاست مهاجرت مرکل دفاع کرد | مهاجرت به اروپا | DW | 08.10.2016
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مهاجرت به اروپا

رئیس جمهور پیشین آلمان از سیاست مهاجرت مرکل دفاع کرد

هورست کوهلر، رئیس جمهور پیشین آلمان با تعیین مرز بالایی برای پناهجویان که حزب سوسیال مسیحی آلمان خواهان آن است، موافق نیست. او همزمان از سیاست مرکل صدراعظم آلمان در قبال مهاجرین دفاع کرد.

هورست کوهلر، رئیس جمهور پیشین آلمان امروز شنبه به روزنامه آلمانی "راینشه پوست" گفت که بحث در باره شمار پناهجویان در آلمان، اذهان را فقط از مشکل اساسی عوامل مهاجرت و نیز از "دستاورد های بی نظیر شهروندان و نهاد ها" در زمینه کمک ها برای مهاجرین منحرف می کند. کوهلر افزود که پذیرش پناهجویان در آینده نیز نباید "فاقد جرئت" باشد.

رئیس جمهور پیشین آلمان گفت: "ما باید در اروپا بازهم درجمله کسانی باشیم که بیشتر پناهجو می پذیرد، زیرا ما توانایی به دوش گرفتن [وظایف] بیشتر را داریم"، اما همزمان این روشن است که مرز هایی برای پذیرش و ادغام  وجود دارد.

کوهلر این دیدگاه را رد کرد که گویا سیاست انگلا مرکل در قبال مهاجرین، مسئول فرارهای توده ای به اروپا بوده است. او توضیح داد: "جنگ در سوریه، توسط تصویر سِلفی صدراعظم آلمان به وجود نیامد."

منظور کوهلر، عکس هایی بود که سال گذشته پناهجویان با تلفون موبایل خود با انگلا مرکل گرفته بودند. او افزود که تصمیم مرکل درست بوده است، زمانی که او یک سال پیش به مهاجرین از هنگری اجازه داد که به آلمان سفر کنند: این عمل مرکل "یک برخورد عالی بشردوستانه در یک وضعیت بسیار دشوار بود."

Deutschland Merkel Selfie mit Anas Modamani (Getty Images/S. Gallup)

کوهلر: "جنگ در سوریه، توسط تصویر سِلفی صدراعظم آلمان به وجود نیامد.

رئیس جمهور پیشین آلمان اعتراف کرد که از آن زمان به بعد، بخش هایی از جمعیت کشور اعتماد بر عملکرد کنترول دولت را از دست داده اند، "اما اگر ما وضعیت را امروز در نظر بگیریم، در این صورت می توانیم با اطمینان بگوییم که امور زیر کنترول ما هستند."

براساس ارزیابی کوهلر، توافقنامه ها میان دولت های افریقایی مانند توافقنامه میان اتحادیه اروپا و ترکیه، می توانند فقط راه حل های موقتی باشند. به گفته کوهلر کشور های افریقای شمالی به چنین حمایتی نیاز دارند، وقتی کشور های اروپایی مهاجرین را بپذیرند.

کوهلر گفت که افزون برآن "بالاخره به یک قانون مهاجرت نیاز است، تا امکانات قانونی برای مهاجرت را ایجاد کرد." رئیس جمهور پیشین آلمان با تاکید بر این موضوع، به فقر به عنوان یک عامل مهاجرت ها اشاره کرده گفت: "اگر صد ها میلیون انسان گرسنه به صورت متداوم در فقر زندگی کنند، در این صورت وضعیت نمی تواند خوب شود."

epd/hm