1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

منطقه

رئیس جمهور ترکمنستان با ۹۸ درصد آراء بار دیگر انتخاب شد

در انتخابات ریاست جمهوری ترکمنستان، رئیس جمهور این کشور بار دیگر با تقریباً اکثریت مطلق آراء انتخاب گردید. بر اساس نتایج نشر شده می توان گفت که تقریباً همه شهروندان به قربانقلی بردی محمدوف رأی داده اند.

براساس نتایج مقدماتی انتخابات ترکمنستان، قربانقلی بردی محمدوف رئیس جمهور این کشور با کسب ۹۷،۶۹ درصد آراء پیروز شده و به این ترتیب بار دیگر انتخاب گردید.

کمیسیون انتخابات این کشور آسیای مرکزی در عشق آباد پایتخت کشور به خبرنگاران گفت در این انتخابات حدود ۹۷ درصد شهروندان ترکمنستان اشتراک کرده بودند و به این ترتیب می توان گفت که تقریباً تمام شهروندان مستحق شرایط انتخابات رئیس جمهور این کشور را مجدداً برگزیده اند.

در انتخابات این جمهوری سابق اتحاد جماهیر شوری پیشین، ۳،۲ میلیون شهروند واجد شرایط انتخابات اشتراک کرده و نُه تن خود را نامزد پست ریاست جمهوری کرده بودند. در هیچ انتخابات دیگر در گذشته این تعداد نامزدان زیاد وجود نداشته است. ناظران تمام کاندیداهای این انتخابات به شمول دو عضو پارلمان این کشور و نماینده های دو حزب دیگر را افراد نزدیک به حکومت خوانده و گفته اند که این افراد شانسی برای پیروزی نداشته اند.

محمدوف پس از مرگ صفر مراد نیازوف رئیس جمهور پیشین این کشور در سال ۲۰۰۶ میلادی زمام امور را به دوش گرفت. اکنون او سومین دوره ریاست جمهوری خود را شروع می کند. محمدوف در انتخابات سال ۲۰۱۲ نیز مؤفق به کسب ۹۷،۱ درصد آراء گردیده بود. 

ماه سپتمبر سال گذشته دوره ریاست جمهوری این کشور از پنج سال به هفت سال تمدید یافت و مرز سنی برای ریاست جمهوری در این کشور کاملاً لغو گردید. مردم ترکمنستان نیز این اصلاحات را پذیرفته اند که براساس آن، رئیس جمهور ۵۹ ساله کنونی این کشور محمدوف تا پایان عمرش قصد دارد در همین پُست باقی بماند.

رئیس جمهور ترکمنستان قدرتمندترین فرد کشور به شمار می رود. رئیس جمهور محمدوف همزمان رئیس حکومت و رئیس اردوی این کشور بوده و رسانه ها و جامعه مدنی این کشور را نیز تحت کنترول دارد.

ترکمنستان با وجود آنکه دارای منابع سرشار نفت و گاز می باشد، همچنان یکی از منزوی‌ترین کشورهای جهان به شمار می رود.

بردی محمدوف در مبارزات انتخاباتی این کشور، به مردم کشورش تعهد نموده بود که "سیاست رفاه عامه در کشور را ادامه خواهد داد." در شاخص توسعه انسانی ملل متحد در سال ۲۰۱۵ آمده است که در هیچ یک دیگر از اعضای پیشین اتحاد جماهیر شوروی سهم مردم از درآمد ملی مانند ترکمنستان پایین نیست.

ناظران سازمان ملل همچنان رئیس جمهور محمدوف را متهم به نقض حقوق بشر و سرکوب شدید مخالفان اش می کند. به گفته ناظران مذکور آزادی مطبوعات در این کشور وجود ندارد.

برای نظارت از انتخابات این کشور، سازمان امنیت و همکاری اروپا شش ناظر بین المللی انتخابات را به کشور اعزام نموده است. این سازمان تا به حال انتخابات ترکمنستان را به عنوان انتخابات آزاد درجه بندی نکرده است.

nf/af/stu/sti (afp, dpa)

 

DW.COM