دیدبان حقوق بشر: «علیه کار کودکان در افغانستان بیشتر عمل کنید» | افغانستان | DW | 14.07.2016
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

دیدبان حقوق بشر: «علیه کار کودکان در افغانستان بیشتر عمل کنید»

سازمان دیدبان حقوق بشر از حکومت افغانستان و جامعۀ جهانی خواست تا علیه کار کودکان در افغانستان گام های بیشتری بردارند. این سازمان خواستار حمایت بیشتر بین المللی از حکومت افغانستان شده است.

در گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر، که چهارشنبه شب به نشر رسید، گفته شده است که دست کم یک چهارم همه کودکان افغان بین سنین پنج تا چهارده ساله کار می کنند. به اساس گزارش های دیگر ۵۲ درصد همه کودکان افغان به اشتغال مصروف اند.

در گزارش این سازمان حامی حقوق بشر همچنان گفته شده است که در اکثر موارد کار این کودکان بسیار خطرناک و غیر صحی است، مثل کارخانه های تولید خشت پخته و یا معادن. به قول این سازمان تنها نیمی از این کودکانی که کار می کنند، همزمان به مکتب هم می روند. دیدبان حقوق بشر دلیل این میزان بلند کار کودکان را فقر دوامدار در افغانستان خوانده است که ناامنی ها سبب افزایش بیشتر این فقر می گردد.

در گزارش این سازمان آمده است: هرچند افغانستان توافقنامۀ بین المللی علیه کار کودکان را امضاء کرده است، با آنهم این توافقنامه در این کشور عملی نمی گردد. این سازمان یادآور شده است که نهاد های مسؤول حکومتی با کمبود پول و متخصص مواجه اند. در گزارش از قول سازمان ملل متحد گفته شده است که هم پول دهندگان بین المللی و هم حکومت افغانستان "بودجۀ کمی" را برای حمایت از کودکان اختصاص داده اند.

سازمان دیدبان حقوق بشر خواستار پول بیشتر در این عرصه و همچنان حمایت گسترده تر از حکومت افغانستان در ایجاد معیار ها و عملی ساختن قوانین شده است.

DW.COM