دیدبان امریکائی از اداره ضد فساد و رئیس جمهور پیشین افغانستان انتقاد کرد | افغانستان | DW | 22.09.2016
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

دیدبان امریکائی از اداره ضد فساد و رئیس جمهور پیشین افغانستان انتقاد کرد

در گزارشی که توسط یک دیدبان ارشد حکومت امریکا انتشار یافته، گفته می شود که یک اداره دیدبان فساد که در سال ۲۰۰۸ در افغانستان تشکیل شدغیر موثر بوده و هرگز فورمه های اعلام دارائی حامد کرزی را مورد ارزیابی قرار نداده است.

سیگار یا بازرس حسابی کل بازسازی افغانستان، دریافته است که آن فورمه های اعلام دارائی که توسط کرزی و اعضای ارشد حکومتش ارائه شده بوده اند، دارای از قلم افتادگی ها و اشتباهات می باشند.

این گزارش به چالش هائی اشارت می کند که افغانستان در مبارزه با فساد با آن ها مواجه بود و مبارزه با طالبان را تضعیف می کند.

فساد در افغانستان به طور گسترده ای شایع بوده و گروه دیدبان شفافیت بین المللی از نگاه شاخص فساد امسال از جمله ۱۶۸ کشور برای افغانستان جایگاه ۱۶۶ ام را قایل شده است.

سیگار دریافته است که کرزی فورمه اعلام دارائی اش را در سپتمبر ۲۰۱۵ ارائه کرده، فهرست پول نقدش را در یک بانک آلمانی داده است، اما یک شماره بانکی نداده و منبع ای را که این پول آمده است، خالی گذاشته است.

این گزارش علاوه می کند که « در ذیل عنوان اشیای شخصی، رئیس جمهور جواهرات را فهرست نموده است، اما بازهم تاریخ خریداری، ارزش جاری و منبع در آمد برای خریداری این دارائی ذکر نشده است.»

گزارش می گوید: هنگامی که دوران کار رسمی کریم خلیلی معاون رئیس جمهور پایان یافت او در فورمه اعلام دارائی اش گفته است که « کدام دارائی نقدی و یا کدام اشیای شخصی و یا کدام وسایط نقلیه، کدام قروض ذمت کسی، کدام مصروفیت خارج از وظیفه و یا کدام هزینه تحصیلی ندارم تا اعلام نمایم.»

خلیلی اعلام نموده است که یک خانه و چهار قطعه زمین دارد، اما معلوماتی در مورد ارزش آن نداده است.

این گزارش از یک مشاور در اداره ضد فساد نقل قول می کند که گفته است پروسه اعلام ملکیت فقط « تزئین جلو اُرسی بود تا جامعه بین المللی را خشنود نگاه دارد.»

کرزی که به دلیل ناکامی اش در مهارزدن به فساد در دوران ریاست جمهوری اش مورد انتقاد قرار داد، عجالتاً در دسترس نبود تا اظهاراتش آورده می شد.

ایالات متحد امریکا از سال ۲۰۰۱ به اینسو که نیروهای تحت رهبری امریکا برای سرنگون سازی رژیم طالبان به افغانستان حمله کردند، نزدیک به ۱۱۳ میلیارد دالربرای بازسازی افغانستان اختصاص داده است.

وبسایت سیگار می گوید که :« این پول ها برای ساختن نیروهای امنیتی ملی افغانستان، تقویت حکومتداری خوب، راه اندازی کمک های انکشافی و جد وجهد ضد مواد مخدر و تلاش های ضد فساد مصرف شده است.»

همینکه نیروهای بین المللی کمک به امنیت در افغانستان (آیساف) تحت رهبری ایالات متحد امریکا از افغانستان بیرون رفتند، حکومت افغانستان بازهم با خطر فزاینده شورشگری مجدد طالبان مواجه بوده است.

DW.COM