″دولت های اروپایی پناهجویان مرتبط با ترور را رد کنند″ | مهاجرت به اروپا | DW | 31.01.2017
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مهاجرت به اروپا

"دولت های اروپایی پناهجویان مرتبط با ترور را رد کنند"

محکمه عالی اتحادیه اروپا حکم کرد که دولت های اروپایی حق دارند درخواست پناهندگی پناهجویانی را که با گروه های تروریستی به هر نحوی ارتباط داشته اند، رد کنند؛ حتی اگر نقش محدود تدارکاتی هم داشته اند.

محکمه عالی اتحادیه اروپا روز سه شنبه این را در پیوند به درخواست یک شهروند مراکشی اعلام کرد که در بلجیم درخواست پناهندگی کرده بود و دولت این کشور دریافته بود که وی در سال ۲۰۰۶ به گروهی از مراکشی های استخدام شده برای جهادگرایان تندرو، برای سفر به عراق پاسپورت تهیه کرده بود. 

محکمه گفت که مصطفی لونانی به این دلیل درخواست پناهندگی داده بود که از بازگشت به کشورش و تحت پیگرد قرار گرفتن هراس داشت؛ جایی که به وی احتمالا به عنوان یک جهادگرای اسلامیست رادیکال نگریسته می شود.

محکمه اروپایی اعلام کرد: «درخواست پناهندگی زمانی می تواند رد شود که متقاضی در فعالیت های یک گروه تروریستی سهم گرفته باشد». بیشتر:۲۰۱۷ سالی دشوار برای اروپا خواهد بود

این محکمه اضافه کرد: «این ضروری نیست که متقاضی پناهندگی خودش شخصا در اعمال تروریستی سهم گرفته، تحریک به چنین کاری کرده و یا درحلقه شان اشتراک کرده باشد».

این محکمه به یک تحلیل سازمان ملل متحد اشاره کرد که در سال ۲۰۱۴ از تحرکات تروریستان در میان مرزهای بین المللی برای استخدام جنگجویان برای جنگ عراق و سوریه هشدار داده بود.

این محکمه همچنان زمینه را فراهم کرده که پناهندگی افرادی که در فعالیت هایی چون استخدام، سازماندهی و انتقال افراد از مرزها برای آمادگی و انجام حملات تروریستی و جهادگرایی سهم داشته باشند، نیز لغو شود و اخراج گردند.

بیشتر:17 عضو "دولت اسلامی" تا حال در میان مهاجرین وارد اروپا شده اند

یک محکمه بلجیم نیز گفت که لونانی را به جرم تهیه پاسپورت خارجی به حلقه ای از جنگجویان جهادگرای اسلامیت مراکشی برای اشتراک در جنگ و کمک به داوطلبان در نبرد در عراق به شش سال زندان محکوم کرده است.

این محکمه همچنان به این دلیل چنین تصمیمی گرفته که لونانی عضو رهبری یک گروه تروریستی بوده  که عملیات های بین المللی انجام داده و در سال ۲۰۰۲ در فهرست سیاه سازمان ملل متحد قرار گرفته است.

RS/AF  (AFP)

DW.COM