1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آغاز

دود حمام ها و افزایش نگرانی از آلودگی محیط زیست در بلخ

شماری از کسانی که در نزدیکی حمام های عمومی در شهر مزار شریف بود وباش دارند از آلودگی محیط زیست ناشی از دود حمام ها شکایت دارند. مسئولین می گویند دستگاه های تصفیه دود در حمام های عمومی نصب شده اما استندرد نبوده و نتیجه مطلوب در پی نداشته است.

فایل صوتی را بشنوید 06:58