1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مهاجرت به اروپا

دستگیری نه باشنده کمپ بعد از آتش سوزی در لیسبوس

بعد از آتش سوزی در کمپ پناهجویان در جزیره یونانی لیسبوس نه باشنده آن دستگیر شدند. پناهجویان از کشورهای افغانستان، عراق، سِنِگال، سوریه و کامرون متهم به دست داشتن در این آتش سوزی شده اند.

Griechenland Brand im Flüchtlingslager Moria auf Lesbos

آتش سوزی در کمپ "موریا"

از حلقات پولیس یونان به روز سه شنبه گزارش شده است که بعد از آتش سوزی در کمپ "موریا" واقع در جزیره یونانی لسبوس، نُه مهاجر به ظن دست داشتن در این حاثه دستگیر شدند که در میان ها پناهجویانی از کشورهای افغانستان، عراق و سوریه هستند.

در اثر این آتش سوزی، حدود 5 هزار باشنده این کمپ مملو از پناهجویان فرار کرده اند. کسی زخمی نشده است. مقامات یونان سه شنبه صبح تلاش کردند تا کمپ و چهار اطراف آن را باردیگر زیر کنترول بیاورند. 40 پولیس اضافی آماده به خدمت در این محل اعزام شده اند. گزارش شده است که بسیاری از پناهجویان خود را به موتیلینی، مرکز این جزیره رساندند که حدود شش کیلومتر از کمپ فاصله دارد.

کمپ موریا در جزیره لیسبوس یکی از کمپ های پر ازدحام است که پناهجویان در وضعیت بسیار نابسامان در آنجا به سر می برند. در این کمپ بار ها زدو خورد میان پناهجویان رخ داده است. آنها از این وضعیت بار ها شکایت کرده اند و خواهان ترک آن شده اند.

DW.COM