دستگیری قاچاقبران موتر های لاری حامل حدود 70 پناهجو در بایرن | مهاجرت به اروپا | DW | 26.09.2016
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مهاجرت به اروپا

دستگیری قاچاقبران موتر های لاری حامل حدود 70 پناهجو در بایرن

حدود 70 پناهجو توسط یک باند قاچاقبران انسان در تانک ها و دیگر مخفیگاه ها موتر های لاری پنهان شده بودند و به آلمان در شهر "وایدن" مربوط به ایالت بایرن آورده شده اند. قاچاقبران زندانی شده اند.

ساعت های  طولانی، مهاجرین در  تانک های که در زیر موتر های لاری ساخته و نصب شده بود، در جا های بسیار تنگ بدون جریان هوای و آب کافی جاگزین شده بودند.

حدود 70 پناهجو توسط یک باند قاچاقبران انسان در تانک ها و دیگر مخفیگاه ها موتر های لاری پنهان شده بودند و به آلمان در شهر "وایدن" مربوط به ایالت بایرن آورده شده اند. قاچاقبران زندانی شده اند. قاضی از این موتر لاری حامل مهاجرین تحت شرایط بسیار خطرناک، از یک "تابوت متحرک" سخن گفت.

سارنوال در برابر محکمه "وایدن"، امروز دوشنبه، خواهان شش سال زندان برای چهار مرد قاچاقبر شد. هنس یورگن شنپ پاوف در محکمه استدلال کرد: "به دلیل کمبودی آکسیجن در تانک نصب شده در موتر لاری و گرمی زیاد، خطر مرگ برای پناهجویان وجود داشته است."

در جریان محاکمه، یک تفاهم میان طرف های درگیر صورت گرفت. برای افراد محکوم امیدواری داده شد در صورت اعتراف همه جانبه، میزان جزایی تعیین شده برای آنها کاهش خواهد یافت.

پناهجویان از مشکلات تنفس و هراس از جای ضیق در تانک تنگ گزارش دادند. یک پناهجو به عنوان شاهد در محکمه گفت: "من فکر کردم که ما می میریم."

قاچاقبران مهاجرین را از ترکیه در مسیر بلغاریا، رومانیا، مجارستان، اتریش و بعد به سوی آلمان در تانک های تنگ در لاری ها آورده اند. هرچهار قاچاقبر به عمل شان اعتراف کرده اند. یکی از آنها گفت که آنچه کرده است، نادرست و غیر انسانی بوده است.

وکیل مدافع آنها استدلال کرد که به پناهجویان در مورد تمام خطر های سفر، آگاهی داده شده است. حکم محکمه تا  هنوز نهایی اعلام نشده است.