در منازعه در یک کمپ مهاجرین درهنگری شماری زخمی شدند | مهاجرت به اروپا | DW | 18.07.2016
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مهاجرت به اروپا

در منازعه در یک کمپ مهاجرین درهنگری شماری زخمی شدند

بر اثر یک منازعه خشونت بار در یک کمپ مهاجرین در هنگری شماری زیادی انسان ها زخمی شدند. در این کشور سه کمپ وجود دارد که مهاجرین در آنها شدیداً زیر کنترول قرار دارند.

Grenze Ungarn - Serbien - Flüchtlinge

اوربان نخست وزیر محافظه کار ملی گرا، در خزان سال گذشته در مرز جنوبی کشور سیم خار دار کشید

گیورگی باکوندی مشاور حکومت هنگری به خبر گزاری "ام تی آی" گفت که حدود 20 متقاضی پناهندگی در یک پیش آمد به روز یکشنبه در کمپ "کیسکوهالاس" در مرز با صربستان، با ضرب مشت و لگد به جان هم افتادند. و بعد از میز و چوکی نیز در این زودو خورد کار گرفتند.

او افزود که به 200 پولیس نیاز بود تا وضعیت را آرام سازد. براساس اظهارات باکوندی مشاور حکومت هنگری، 9 مهاجر با جراحت زیاد اما نه خطرناک باید برای تداوی به شفاخانه انتقال می یافتند.

کمپ "کیسکوهالاس" یکی از سه کمپ بسته و شدیداً زیر مراقبت است که مهاجرین در آنها تا تصمیم گیری روی تقاضا های پناهندگی شان نگهداری می شوند. براساس گزارش کمیته هلسینکی هنگری، گروه حقوق بشر برای پناهجویان، در ماه جون تخمیناً 740 مهاجر در این کمپ جا سازی شدند.

هنگری به دلیل رفتار سخت با مهاجرین، توسط گروه های حقوق بشر مکرراً زیر انتقاد قرار گرفته است. ویکتور اوربان نخست وزیر محافظه کار ملی گرا، در خزان سال گذشته در مرز جنوبی کشور حصار های آهنین خار دار کشید و به این وسیله شمار مهاجرین که از راه بالقان در این کشور می آمدند و بعد به سوی اروپای مرکزی و شمالی می رفتند، شدیداً کاهش یافت. باوجود آن اخیراً این شمار بار دیگر افزایش یافت.

DW.COM