1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مهاجرت به اروپا

در آلمان بیش از ۳۰۰ هزار پناهجوی طفل به سر می برند

براساس گزارش یک روزنامه آلمانی، حدود یک سوم پناهجویان کمتر از شش سال دارند. ایالت نوردراین وستفالن به ویژه شمار زیادی از این پناهجویان زیر سن را پذیرفته است.

در آلمان یک سوم یک سوم پناهجویان کمتر از شش ساله هستند. چنانکه یکی از روزنامه های گروه رسانه شهر اِسِن در شماره امروز چهارشنبه اش گزارش داده است، بیشترین پناهجویان زیر سن، در ایالت نوردراین وستفالن اقامت دارند.

در این پرجمعیت ترین ایالت آلمان، حدود ۷۶ هزار  پناهجو زیر سن ۱۸ سالگی زندگی می کنند. بعد از آن ایالت بادن ورتنمبرگ ۳۸ هزار ۸۰۰ پناهجو و به دنبال آن ایالت بایرن ۳۵ هزار ۴۰۰ پناهجو و ایالت نیدرساکسن با ۳۳ هزار پناهجو را جا داده اند.

از  ۳۰۰ هزار کودک و نوجوان که در مسیر راه فرار شان به آلمان آمده اند، حدود ۴۶ هزار تن آنها کمتر از دو ساله هستند و ۵۵  هزار ۵۰۰ تن آنها میان سه و پنج ساله هستند.

بنابر این گزارش این روزنامه، این ارقام براساس یک پرسش به جواب وزارت داخله آلمان جمع آوری شده است که حزب سبز های آلمان در بوندستاگ یا پارلمان این کشور تقاضای آن را کرده بود.

طبق این گزارش، پناجویان نوجوان قبل از همه از کشور های افغانستان، سوریه و عراق آمده اند. در این ارقام، پناهجویان زیر سن بدون همراه والدین شان، شمار نشده است.

"بی احساسی غیر قابل  تصور"

حزب سبزهای آلمان از شیوه برخورد حکومت آلمان در مورد پناهجویان اطفال انتقاد می کند. فرانسیسکا براتنر، سخنگوی امور سیاسی خانوادگی این حزب می گوید که از جمله حین استماع والدین توسط اداره آلمان فدرال برای مهاجرین و پناهجویان، هیچ مشورت در مورد کودکان داده نشده  است. او افزود: "چنین برخوردی به صورت غیر قابل تصوری حکایت از بی احساسی است."

او گفت که این امر مورد پذیرش قرار گرفته است "که کودکان مهاجر که در غیر آن نیزهراسناک و وحشت زده شده اند، غالباً مجبور هستند که قصه های وحشتناک والدین شان را نیز بشوند و یا والدین به دلیل ملاحظه وضعیت اطفال شان، در بازپرسی ها در مورد حوادث وحشتناک مهاجرت سکوت کنند."