درس 19 – چقدر خوب شد که شما به برلین آمده اید. | Deutsch - warum nicht? Teil 3 | DW | 26.11.2015
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Deutsch - warum nicht? Teil 3

درس 19 – چقدر خوب شد که شما به برلین آمده اید.


اندریاس با دکتر تورمن تماس تیلفونی می گیرد.

گرامر: جملات فرعی با «داس» (که)

صدا و ویدیوهای مرتبط با این موضوع

دانلود