درس 19 – ایالت زاکسِن - اَنهالت: طبیعت - صنعت - مذهب | Deutsch - warum nicht? Teil 4 | DW | 27.11.2015
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Deutsch - warum nicht? Teil 4

درس 19 – ایالت زاکسِن - اَنهالت: طبیعت - صنعت - مذهب

یک ایالت خودش را معرفی می کند.

گرامر: درس جدید داده نمی شود

صدا و ویدیوهای مرتبط با این موضوع

دانلود