درس 10 – ایالت مکلین بورگ - فُرپُمِرن: آب و فابریکه های کشتی سازی | Deutsch - warum nicht? Teil 4 | DW | 26.11.2015
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Deutsch - warum nicht? Teil 4

درس 10 – ایالت مکلین بورگ - فُرپُمِرن: آب و فابریکه های کشتی سازی

یک ایالت خود را معرفی می کند...
گرامر:درس جدید داده نمی شود

صدا و ویدیوهای مرتبط با این موضوع

دانلود