درس 02 - تیلفون از Radio D | Radio D Teil 1 | DW | 09.11.2015
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Radio D Teil 1

درس 02 - تیلفون از Radio D

فیلیپ هنوز به آرامش دست نیافته است. پس از مزاحمت حشره ها سروصدای همسایه ها هم او را آزار می دهد. بالاخره یک تیلفون ناگهانی از برلین باعث می شود که فیلیپ قریه را با عجله ترک کند. او با موتر به سوی Radio D به راه می افتد.

فیلیپ مجبور می شود آرامشی را که در خارج شهر انتظارش را داشت، فراموش کند. صدای گوشخراش ارِه یکی از همسایه ها و تلاش های یک همسایه دیگر برای شیپور زدن اعصاب او را به کلی به هم می ریزد. این جا است که تماس تیلفونی پاولا که برای رادیو دی در برلین کار می کند، بهانه خوبی به دست فیلیپ می دهد که قریه را ترک کند. او با عجله و با وجود ناراحتی شدید مادرش، به سوی پایتخت به راه می افتد.
در این بخش کسانی هم که لغات محدود آلمانی یاد دارند، می توانند متوجه رویدادها شوند. لحن صدای شخصیت ها کمک می کند که شنوندگان بتوانند قصه را تعقیب کنند و فهم شنیداری شان تقویت می شود.

دانلود