درخواست از مسلمانان آلمانی برای کمک به ادغام مهاجران | مهاجرت به اروپا | DW | 11.11.2015
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مهاجرت به اروپا

درخواست از مسلمانان آلمانی برای کمک به ادغام مهاجران

توماس دیمزیر، وزیر داخله آلمان فدرال اتحادیه های اسلامی رفاه اجتماعی را به حیث پُلی در درون جامعه آلمان می بیند. اکنون قرار است که این اتحادیه ها از کمک دولتی برخوردار شوند و اهمیت بیشتری به آن ها داده شود.

گزارش های بیشتر در مورد مهاجرت به اروپا را اینجا بخوانید

قرار است که به اتحادیه های مسلمانان در آلمان در راه ادغام آوارگان نقش پررنگ تری داده شود و آن ها به این منظور بسیج گردند.

توماس دیمزیر، وزیر داخله آلمان در "کنفرانس اسلامی" گفت که در این زمینه انتظارات مشخصی دارد.

او بعد از دیدار با نمایندگان اتحادیه های اسلامی در برلین گفت: «من آرزو دارم که مسلمانان و اتحادیه های شان پُلی باشند برای آن هایی که به این جا می آیند».

دمیزیر براین تاکید کرد که 70 درصد از آوارگان مسلمان هستند. به گفته وزیر داخله آلمان مسلمانانی که این جا زندگی می کنند، «می توانند الگو باشند، آن ها حس همدردی لازم را دارند و می توانند به آن هایی که به نزد ما می آیند، کمک کنند».

قرار است که اتحادیه های اسلامی در جامعه از اهمیت بیشتری برخوردار شوند و در آینده شامل برنامه های حمایت دولتی گردند.

مانوئلا شوِزیگ، وزیر خانواده آلمان فدرال افزون بر این به برگزاری وُرک شاپ های آموزشی و برنامه های مشاوره فکر می کند تا اتحادیه های مسلمانان برای گسترش کمک های شان به این وسیله حمایت شوند.

وزیر خانواده آلمان فدرال مسلمانانی را که در این کشور زندگی می کنند «ترجمان های فرهنگی» نامید.

مانوئلا شوِزیگ، وزیر خانواده آلمان نمی خواهد که مسلمانان فقط به مسلمانان کمک کنند.

مانوئلا شوِزیگ، وزیر خانواده آلمان نمی خواهد که مسلمانان فقط به مسلمانان کمک کنند.

شوِزیگ بر این تاکید کرد که همین حالا هم اتحادیه های اسلامی در این بخش کارهای زیادی انجام می دهند و تقریبا 10 هزار مسلمان با فعالیت های اجتماعی شان به 150 هزار تن کمک رسانی می کنند.

البته برای وزیر خانواده آلمان مهم این است که برنامه های کمک اسلامی فرامذهبی باشند و هرکس امکان استفاده از آن ها را داشته باشد. شوِزیگ تاکید کرد: «ما این جا جامعه موازی نمی خواهیم».

مسلمانان به عنوان عرضه کننده خدمات اجتماعی

ذکریا التوغ از اتحادیه ترکی اسلامی (دیتیب) در این کنفرانس به خاطر قدرشناسی از فعالیت های اجتماعی مسلمانان در آلمان اظهار شادمانی کرد. او در پایان این کنفرانس گفت، تا به حال توجه اندکی به این گونه تلاش ها شده است.

اکنون که قرار شده به جایگاه این اتحادیه ها در جامعه اهمیت بیشتری داده شود، التوغ گفت امیدوار است که فعالیت های مسلمانان در جامعه بازتاب داده شود و آن ها «نه فقط به عنوان دریافت کننده خدمات، بلکه به حیث عرضه کننده آن نیز دیده شوند. یعنی انسان هایی که دست یاری دراز می کنند و به غیرمسلمانان نیز کمک می کنند».

اشتراک کنندگان مسلمان در کنفرانس اسلامی تاکید کردند که اتحادیه های شان ده ها سال است که در بخش های کمک به نوجوانان، کودکان و سالمندان به کار مشغولند و در تلاش برای غلبه بر بحران آوارگان نیز بسیار فعال هستند.

اتحادیه های اسلامی رفاه اجتماعی در این زمینه به جمع آوری پول و لباس و شامل کردن آوارگان در جشن ها و عبادت های جمعی اشاره کردند.

DW.COM