″داکتران بدون مرز″ از پول های اتحادیه اروپا صرف نظر می کنند | مهاجرت به اروپا | DW | 18.06.2016
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مهاجرت به اروپا

"داکتران بدون مرز" از پول های اتحادیه اروپا صرف نظر می کنند

"داکتران بدون مرز" به عنوان اعتراض علیه سیاست اتحادیه اروپا در قبال مهاجرین، دیگر نمی خواهند از اتحادیه اروپا و نیز دولت های عضو این اتحادیه پول قبول کنند.

سازمان امدادی "داکتران بدون مرز" به روز جمعه در بروکسل اعلام کرد که دیگر پول های امدادی از جانب اتحادیه اروپا را نمی پذیرد. از حکومت آلمان فدرال نیز تقاضای پول جدید نشده است.

به این ترتیب "داکتران بدون مرز" در حال حاضر از حمایت مالی با مبلغ حدود 50 میلیون یورو در سال صرف نظر می کند. این سازمان امدادی بین المللی حالا می خواهد بر اعانه های شخصی غیر دولتی تکیه کند.

فلوریان وستفال مدیر این سازمان در آلمان در مورد این تصمیم استدلال کرد: "ما در پروژه های مان هرروزی می بینیم که چه رنج و عذابی را سیاست کنونی اتحادیه اروپا باعث می شود."

او افزود که کارمندان ما روزانه "تاثیرات تخریب گر سیاست منزوی سازی اتحادیه اروپا در قبال انسان های در حال فرار، به خصوص زن های حامله، کودکان و کودکان زیر سن بدون همراه تجربه می کنند.

Ärzte ohne Grenzen Deutschland im Einsatz

فعالیت داکتران بدون مرز در آلمان

سازمان "داکتران بدون مرز" به این موضوع اشاره کرد که سه ماه بعد از اجرایی شدن توافقنامه اتحادیه اروپا و ترکیه، به عنوان پیامد مستقیم آن، 8000 پناهجو در جزایر یونانی گیرمانده اند که در میان آنها صد ها کودک زیرسن قبل از همه از سوریه، افغانستان و عراق فرار کرده اند.

براساس اظهارات "داکتران بدون مرز"، این سازمان در حال حاضر به مهاجران و بیجاشدگان در بیش از 40 کشور کمک می کنند که در میان آنها کشور های یونان، صربستان، فرانسه، ایتالیا و نیز سه کشتی نجات در بحیره مدیترانه هستند.

در 18 ماه گذشته تیم های این سازمان حدود 200 هزار مهاجر را در اروپا مورد تداوی قرار داده اند. کمک های این سازمان در اروپا کاملاً از جمع آوری اعانه های شخصی تمویل می شوند.

براساس اظهارات "داکتران بدون مرز"، این سازمان تا 92 درصد هزینه هایش را از طریق اعانه های شخصی تمویل می کند. بخش کمک های پولی نهاد های رسمی به این سازمان، حدود هفت درصد است.

این سازمان در سال 2015، 19 میلیون یورو از نهاد های مربوط به اتحادیه اروپا، 37 میلیون یورو از دولت های عضو اتحادیه اروپا و نیز 6.8 میلیون یورو از ناروی گرفته اند، اما دیگر از این کشور نیز پول نمی پذیرند.

"داکتران بدون مرز" از وزارت خارجه آلمان در سال 2015، 3.9 میلیون یورو برای پروژه هایش در زیرساخت های کشور های افریقایی به دست آورده است. برای سال جاری 2016، قرارداد های مالی بیش از چهار میلیون یورو برای پنج دولت افریقایی تصویب شده است. این سازمان تاکید کرده است که تقاضای کمک های مالی جدید را از وزارت خارجه آلمان نیز نخواهد کرد.

DW.COM

مطالب مرتبط