خطوط اصلی برنامه‌های رئیس جمهور جدید افغانستان | افغانستان | DW | 29.09.2014
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

خطوط اصلی برنامه‌های رئیس جمهور جدید افغانستان

اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور جدید افغانستان در مراسم حلف وفاداری خطوط اساسی حکومت وحدت ملی را نیز اعلام داشت. او ابراز داشت که فساد اداری را تحمل نمی‌کند و قوه قضاییه باید از فساد پاک شود.

اشرف غنی احمدزی در نخستین سخنرانی خود به عنوان رئیس جمهور افغانستان گفت که به آینده باید با امیدواری نگریسته شود و دوره طلایی افغانستان آغاز خواهد شد. او تامین صلح را یکی از اولویت‌های کاری خود عنوان کرد و گفت: «صلحی که سرخط فصل نوی برای شروع یک جنگ همه جانبه باشد، مورد قبول نیست. به همین منظور، تاکید ما روی صلح پایدار است، نه صلح مقطعی و کوتاه مدت. عدالت اجتماعی تهداب صلح را تشکیل می‌دهد».

در عین زمان، رئیس جمهور جدید افغانستان تاکید کرد که تهدیدها و چالش‌هایی را که افغانستان در شرایط کنونی با آن مواجه است، نباید دست کم گرفت. او با اشاره به تحولات کشورهای عربی، افزود که برخی حلقات می‌خواهند تا افغانستان میدان جنگ دوامدار باشد. به همین منظور، «ما موضوع صلح پایدار را جدی بگیریم».

اصلاحات در هر سه قوای دولت

اشرف غنی در بخشی از صحبت‌های خود به اصلاحات در قوای سه گانه دولتی پرداخت. به گفته او، قوه اجراییه و مقننه باید براساس یک قرارداد باهم همکاری ‌کنند و هر وزیر کابینه باید به شورای ملی گزارش دهد.

احمدزی گفت: «خواست ما این است که وکلا دیگر خواهان ملاقات‌های شخصی با رهبری و مدیریت وزارتخانه‌ها نباشند. در عین حال، از ارائه پیشنهاد در مورد تقرری، انفکاک و تبدیلی مخصوصاٌ در دوایر امنیتی ما اجتناب کنند».

رئیس جمهور جدید به شفافیت در قوه قضاییه تاکید کرد و گفت اتهام‌های فساد بر این قوه نیز وجود دارد: «از ستره محکمه می‌خواهم که براساس اصل مکافات و مجازات، همه پرسونل محاکم را مورد ارزیابی قرار دهد».

آقای احمدزی گفت با استفاده از صلاحیت‌های خود به اصلاح محاکم می‌پردازد و برای مجازات مقام‌های عالی رتبه آغشته با فساد، قوه قضاییه باید از فساد پاک گردد. او افزود که څارنوالی نیز باید از حوزه صلاحیت‌های خود پا فراتر نگذارد.

آقای احمدزی گفت که وظایف و صلاحیت‌های رئیس جمهور به "نهاد ریاست جمهوری" منتقل می‌گردد. به گفته او، وظایف ادارات حکومتی مشخص شده و تداخل کاری رفع می‌شود. این اقدام در عین حال موجب آن می‌شود که ادارات مستقل و موازی دوباره در چهارچوب وزارت خانه‌ها جذب گردند.

حکومت‌داری خوب

احمدزی بار دیگر تاکید کرد که حکومت‌های موازی را ازبین می‌برد. او گفت که حکومت‌داری خوب در یک رابطه شفاف و مبنتی بر یک قرارداد با مردم و سکتور خصوصی متمرکز است. او با ابراز این که اقدام‌های همه جانبه برای دفع علت‌های فساد روی دست می‌گیرد، گفت: «رشوت دهنده و رشوت گیرنده هر دو عامل شر و فساد اند و با هر دو برخورد جدی و قانونی صورت خواهد گرفت».

رئیس جمهور جدید افغانستان تبعیض میان ولایت‌ها و مردم افغانستان را رد کرد: «تمام ولایت‌های افغانستان از اهمیت خاص برخوردار بوده و تمام شهروندان مردم درجه یک هستند. در این کشور شهروند درجه دو یا درجه سه وجود ندارد. انکشاف متوازن یک امر حتمی است و اصل شیوه حکومت‌داری ما را تشکیل می‌دهد».

احمدزی در بخش اجتماعی به حل مشکلاتی مانند مهاجران، بیجاشدگان، معلولین، فقرا و کوچی‌ها و روستانشین‌ها تاکید کرد. او گفت که هدف حکومت وحدت ملی فقرزدایی، ایجاد کار برای همه به خصوص زنان و جوانان، و مسکن سازی است. او وعده داد که زنان و جوانان در بخش‌های اقتصادی و سیاسی سهم گسترده خواهند داشت.

او به تفکیک میان وظایف پولیس و اردوی ملی تاکید کرد و گفت که ضوابط جای روابط را می‌گیرد. به گفته او، شرایط خوب زندگی برای نیروهای امنیتی فراهم می‌شود و به زخمی‌های آن‌ها نیز توجه می‌شود.

اقتصاد

اشرف غنی احمدزی گفت که اقتصاد، امنیت و قوای بشری سه ضلع اساسی ثبات هستند و بدون توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری، نمی‌توان به مصونیت بشری دست یافت: «موقعیت جغرافیایی افغانستان می‌تواند این سرزمین را به یک کشور ترانزیتی و خدماتی تبدیل سازد. معادن می‌تواند افغانستان را به یک کشور صنعتی مبدل کند و آب و زمین ما می‌تواند ما را به یک کشور زراعتی فعال تبدیل کند».

احمدزی با اشاره به این که افغانستان از لحاظ مالی به کمک‌های خارجی وابسته است، افزود: «باید متوجه بود که رسیدن به اقتدار ملی و تضمین حاکمیت ملی تا زمانی که از لحاظ اقتصادی وابسته باشیم، کاری بس دشوار است... هدف ما این است که اقتصاد تولیدی پویا و استوار را مهیا کنیم».

عارف فرهمند

DW.COM