حکومت آلمان اعزام 650 سرباز به مالی را تصویب کرد | آلمان و جهان | DW | 06.01.2016
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

حکومت آلمان اعزام 650 سرباز به مالی را تصویب کرد

کابینه حکومت فدرال آلمان اعزام 650 سرباز به مالی را روز چهار شنبه تصویب کرد. این سربازان قرار است در آنجا قطعات صلح سازمان ملل متحد به نام "مینوسما" را تقویت کنند. سربازان آلمانی قبلاً در جنوب مالی فعال بودند.

مأموریت مینسوما به ویژه بر مناطق ناآرام در شمال این کشور تمرکز دارد. قطعات صلح در آنجا باید ثبات را تحکیم کنند، و این کار راحتی نیست. مینسوما خطرناک ترین مأموریت سازمان ملل متحد خوانده می شود. از زمانی که یک نیروی ۱۱ هزار نفری، مشتمل بر زنان و مردان، دو سال پیش در کشور مالی مستقر شد، تا حال ۵۶ سرباز این مأموریت کشته شده اند. مینسوما وظیفۀ بزرگی در یک ساحۀ وسیع دارد. شمال و شمال شرق مالی، که این مأموریت ملل متحد برای ثبات در آنجا تلاش می کند، تقریباً سه برابر بزرگتر از آلمان است. سه سال پیش شورشیان تقریباً سراسر این منطقه را تحت کنترول خود درآوردند. پس از آن سربازان فرانسوی مداخله کردند و در مالی یک حکومت مرکزی نو تشکیل شد که در این میان یک قرارداد صلح را با شورشیان عقد کرده است. از آن زمان تا حال باشندگان شمال مالی در انتظار تحقق یافتن وعدۀ "بهتر شدن" اند.

کولیبالی، یک باشندۀ ۴۰ سالۀ شهر کیدال، اما نشانه ای از این بهتر شدن را نمی بیند. او می گوید: "هیچ نشانه ای از حضور دولت در اینجا دیده نمی شود. نه اداره ای وجود دارد، نه والی، نه خدمات فنی و تخنیکی، نه سازمان های غیر دولتی که دولت را حمایت کنند. من واقعاً یک انسان خوشبین هستم، اما در اینجا چیزی برای خوشبینی نیست."

مکاتب مثل گذشته بسته مانده اند و کودکان نمی توانند آموزش ببینند. در شهر کیدال دولت نه، بلکه شورشیان قیود گشت و گذار را از ۸ شام تا ۶ صبح وضع کرده اند. در این میان گروه های شورشی و جهادیست های خود خوانده در اطراف این شهر در برابر هم می جنگند. هرچند واحد های نظامی اردوی مالی در شمال کشور وجود دارند، اما آنها وضعیت را به هیچ وجه کنترول نمی کنند، و ژاندارمری و پولیس اصلاً در این راستا سهم نمی گیرند.

Mali Besuch Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen

وزیر دفاع آلمان با رئیس ماموریت ملل متحد در مالی در ماه جولای

هم اردوی مالی و هم پولیس و گارد ملی این کشور با حمایت اتحادیۀ اروپا آموزش دیده اند. اردوی آلمان در برنامه های آموزشی این نیرو ها از دو سال به اینطرف سهم دارد. حالا قرار است سربازان آلمانی در شهر گائو در شمال مالی مستقر گردند. در آلمان این بحث جریان دارد که مالی برای اردوی آلمان مبادا به افغانستان دوم مبدل شود. اما فرانس فرینگل، جنرال اردوی آلمان که تا کریسمس گذشته فرماندهی مأموریت آموزشی اتحادیۀ اروپا در مالی را به عهده داشت، می گوید: "اینجا از افغانستان کاملاً فرق دارد. در اینجا یک خواست و میل برای انجام کاری در این زمینه وجود دارد. باید بگویم که مردم اینجا هم طور دیگری اند. مردم مالی یک ملت کاملاً صلحجو هستند. من مطمین هستم که مردم مالی جز صلح و ثبات چیز دیگری را نمی خواهند."

بسیاری در مالی می گویند که ساحۀ وسیعی در شمال این کشور فاقد قانون است. معلوم نیست که این بی قانونی با کمک بین المللی از بین خواهد رفت، یا خیر. حکومت مالی طرفدار حمایت از سوی مینوسما است، اما سیاسمتداران اپوزیسیون می گویند که حکومت باید خود برنامه ای برای رفع این معضله داشته باشد.

DW.COM