1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مهاجرت به اروپا

حکم: دختران مسلمانان باید در آموزش شنا شرکت کنند

محکمه اروپایی حقوق بشر حکم کرده است که درس شنا در مکاتب اجباری است. به این ترتیب آزادی مذهبی به پایان می رسد. در سویس، یک زن و شوهر ترکی دختران شانرا به همین دلیل از درس شنا بیرون کشیده بودند.

این حکم در واقع آزادی مذهب را محدود ساخته است، اما برای ادغام اجتماعی انسان ها موثر است. با این استدلال دیوان عالی اروپا برای امور حقوق بشر در اشتراسبورگ به درخواست پدر و مادر مسلمانی که می خواستند دختران شان را از درس شنای مختلط با پسران در مکتب بیرون کشند، جواب رد داده است. این پدر و مادر در بازل سویس این درخواست خود را بر مبنای به باورهای دینی شان ارائه کرده بودند، که با توجه به آن دختران قبل از سن بلوغ نباید با پسران مختلط شنا کنند.

هیچ سازشی صورت نباید بگیرد


مقامات اداره مکاتب می‌خواستند با این پدر و مادر به یک سازشی دست یابند. آنها این دو دختر نوزده و یازده ساله را اجازه دادند تا با لباس خاص شنا، که تمام بدن را می پوشاند، در آموزش شنا در مکتب سهم بگیرند. آنها همچنین ممکن گردانیدند تا دختران و پسران در اتاق های جدا لباس تبدیل کنند. اما پدر و مادر این دختران، این پیشنهادات را رد کرده و اصرار بر ممنوعیت مشارکت داشتند. پس از آن مقامات مکتب این والدین را جریمه نقدی کرد. بنابرین والدین دختران علیه پرداخت جریمه اقامه دعوا کردند ولی دو محکمه در سویس اقامه دعوا این والدین را رد کردند.

Symbolbild Bildung Migranten Schule Lernen Lesen Schulbuch (picture-alliance/Joker)

دیوان عالی اروپا برای امور حقوق بشر دراشتراسبورگ به این باور است که مکاتب در راستای ادغام نقش مهم را بازی می کنند و تدریس شنا نیز شامل آن می شود

ادغام در مقابل دین

در این حکم محکمه حقوق بشر در اشتراسبورگ آمده است که دولت در چنین یک موردی حق محدود کردن آزادی مذهب را دارد، تا برای دختران مسلمان نیز زمینه مشارکت کامل در تربیت بدنی را فراهم سازد. همچنین گفته شده است که مکاتب در روند ادغام یک "نقش برجسته"، به ویژه برای کودکان با پس زمینه مهاجرت را دارند. بنابرین ادغام موفق در نهایت به نفع تمام جامعه است و وزنه بیشتر نسبت به درک مذهبی خانواده ها دارد.

قضاوت مشابه در آلمان


محاکم آلمان چند بار قضاوت مشابهی داشته اند. در سال 2013 محکمه اداری فدرال در شهر فرانکفورت آلمان، شکایت یک دختر جوان را که به دلیل لباس آببازی پسران، در آزادی دینی اش خود را محدود احساس می کرد، رد کرد. محکمه تصمیم گرفت که این محدودیت "اندک" است و دستور داد که این دختر 13 ساله باید در درس شنا در مکتب شرکت کند. یک زن و شوهر مسلمان دیگر نه به دلیل دختر شان، بلکه به دلیل پسر شان در برابر محکمه شکایت کردند. این پدر و مادر در سال 2005 به محکمه اداری شهر دوسلدورف آلمان مراجعه کردند و خواستند پسر شان از درس شنا در مکتب آزاد گردانیده شود. آنها استدالال کرده بودند که پسر شان نه اجازه دارد دختران را با لباس آببازی ببیند و نه هم تصادفاً آنها را لمس کند.

nka,af (dpa,epd,kna)

DW.COM