حزب سوسیال مسیحی آلمان، خواستار سیاست سختگیرانه تر در مسأله پناهجویان | مهاجرت به اروپا | DW | 08.09.2016
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مهاجرت به اروپا

حزب سوسیال مسیحی آلمان، خواستار سیاست سختگیرانه تر در مسأله پناهجویان

حزب سوسیال مسیحی آلمان روی یک سیاست سختگیرانه تر در مسألۀ پناهجویان پافشاری می کند. انگلا مرکل صدراعظم آلمان از حزب دموکرات مسیحی برعکس مخالف یک تغییر مشی در این رابطه است.

در یک سند حزب سوسیال مسیحی آلمان، که قرار است به روز های جمعه و شنبه در مورد آن تصمیم گیری شود، چنین آمده است: "ما مخالف آن هستیم که کشور جهان میهنی ما به خاطر مهاجرت ها و یا موج پناهجویان تغییر کند. در این سند همچنان گفته شده است که "آلمان باید آلمان باقی بماند".

در این سند پنج صفحه یی بطور مشخص یک حد اعظمی ۲۰۰ هزار پناهجو در یک سال تقاضا شده است. همچنان گفته شده است که مهاجران حلقات فرهنگی عیسوی باید حق اولیت داشته باشند.

انگلا مرکل صدراعظم آلمان، از حزب دموکرات مسیحی، این تقاضای حزب سوسیال مسیحی مبنی بر تغییر سیاست پناهندگی و تعیین حد اعظمی پناهجویان را رد کرد. مرکل همزمان گفت که ائتلاف احزاب سوسیال مسیحی و دموکرات مسیحی تا حال به موفقیت های زیادی در این راستا نایل شده است، طور مثال در رده بندی کشور های بالقان غربی به عنوان کشور های مبداء امن.

حزب سوسیال مسیحی در طرح خود افزون بر آن از منع پوشیدن برقع در ملای عام، تا جاییکه از نگاه حقوقی ممکن باشد، طرفداری کرده است. این حزب می گوید: "زیرا برقع یک یونیفورم اسلامگرایان است که بزرگترین مانع بر سر راه ادغام و یکپارچگی اجتماعی بوده و نشانه ای از تحت فشار قرار داشتن زنان است که در فرهنگ ما غیر قابل پذیرش می باشد".

حزب سوسیال مسیحی آلمان همچنان خواستار لغو قانون "داشتن دو تابعیت" است. این حزب می گوید که مهاجران نمی توانند "نوکر دو ارباب" باشند. این حزب علاوه بر آن مخالف تسهیلات ویزا برای شهروندان ترکیه است، ولی با آنهم از توافقنامۀ پناهجویان با ترکیه طرفداری می کند. با این حال این حزب عضویت یافتن ترکیه در اتحادیۀ اروپا را قاطعانه رد می کند.

فولکر بیک سخنگوی حزب سبز ها این خواست های حزب سوسیال مسیحی را تصورات مخالف حاکمیت قانون خواند. او گفت: «تعیین یک شمار اعظمی برای پناهجویان با حق اساسی و انفرادی برای پناهندگی که در کنوانسیون ژنیو درج است، سازگار نیست.»

DW.COM