1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

حدود 150 هزار تن بر شمار آوارگان بی جاشده در افغانستان افزوده شده است

به گزارش اداره کمک های عاجل سازمان ملل در فاصله زمانی ماه های جنوری و جون در افغانستان بیش از 149 هزار تن از درگیری ها در نواحی محل زندگی شان فرار کرده اند.

این گزارش چهارشنبه شب نشر شده است. در صدر آماری که در این ارتباط نشر شده، ولایت بغلان قرار دارد.

در این گزارش آمده است که در ماه جون تقریبا 70 هزار تن از جنگ ها میان طالبان و نیروهای امنیتی در ولسوالی دنده غوری به مناطق همجوار فرار کرده اند. برای مدت زمانی در این منطقه 280 هزار تن بی جا شده اند. سازمان ملل به بخش بزرگی از این انسان ها دسترسی ندارد. در این گزارش آمده که در میان آوارگان بی جاشده داخلی دهقان های زیادی هستند که نتوانسته اند محصولاتشان را برداشت کنند و به این ترتیب نمی دانند در ماه های آینده زندگی شان را چگونه تامین کنند.

اردوی فدرال آلمان تا ماه جون 2013 در بغلان مستقر بود. سازمان ملل در 29 ولایت از 34 ولایت افغانستان آوارگان بی جاشده داخلی را ثبت کرده است.

DW.COM