جنجال روی تعیین محل زندگی پناهجویان در آلمان | مهاجرت به اروپا | DW | 02.05.2016
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مهاجرت به اروپا

جنجال روی تعیین محل زندگی پناهجویان در آلمان

با وجودی که مسوده قانون جدید ادغام اجتماعی مهاجران در آلمان تا هنوز در مرحله پیش از رای گیری قرار دارد، اما به نظر می رسد که در یک نکته مهم تاهنوز ابهاماتی وجود دارد.

Schüler Migranten im Integrationskurs

مهاجرین در یک کورس ادغام

گروه رسانه یی "فونکه" روز دوشنبه گزارش داد که وزارتخانه های امور داخله و امور اجتماعی تا هنوز در مورد شرط الزامی بودن تعیین محل اقامت برای مهاجرین توافق نظر ندارند.

همچنین در بخش های دیگر طرح قانون جدید ادغام، نقاط مورد منازعه برای بحث برجسته و نشانی شده است.

این گروه رسانه یی گزارش داده است که در مورد الزامی بودن محل اقامت مهاجرین تاهنوز روشن نیست که پناهجویان از چه زمانی به بعد باید مکلف به زندگی به محل تعیین شده اند.

براساس این گزارش ها، این نکته نیز مورد مناقشه است که آیا این قاعده در آغاز ثبت نام یک پناهجو یا بعد از تصمیم گیری در باره وضعیت پناهندگی او باید اعتبار داشته باشد.

اندریا ناهلس وزیر کار و توماس دیمزیر وزیر داخله آلمان در آخر هفته اعلام کردند که طرح قانون ادغام برای رای گیری به بخش های دیگر اداری پیشکش می شود.

ناهلس وزیر کار توضیح داد که "هسته مهم" این قانون برای بهبودی ادغام مهاجرین در بازار کار و آموزش است. دیمزیر تاکید کرد که قانون ادغام از پناهجویان نیز می خواهد که مایل به ادغام در جامعه باشند.

ایالات آلمان با الزامی کردن محل اقامت، می خواهند این امکان را فراهم کنند که پناهندگانی که قبولی آلمان را به دست آورده اند، به شکلی در نواحی تقسیمات شوند که از تشکیل محلات خاص برای زندگی آنها جلوگیری شود.

DW.COM