1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

جمعیت برلین 180 هزار نفر کمتر از آن هست که فکر می شد

تفاوت 180 هزار نفری جمعیت برلین صرفاً یک مسأله آماری نیست. این واقعیت پایتخت قوی ترین اقتصاد ملی در اروپا را با مشکلات جدی بودجه یی روبه رو خواهد ساخت .

آمارگیران در آلمان جمعیت مجموعی این کشور را یک و نیم میلیون نفر کمتر از آنچه پنداشته می شد، گزارش کرده اند. تفاوت جمعیت در شهر برلین، پایتخت آلمان، بیشتر از ایالت های دیگر بوده است. جمعیت این شهر، که همزمان یک ایالت آلمان هم است، اکنون 180 هزار نفر کمتر گفته شده است. این آمار جدید نخست از همه بر بودجۀ ایالتی اثر منفی می گذارد.

ارقامی را که آمار گیران به عنوان نتیجه گیری سرشماری سال 2011 گزارش کرده اند، برلین را در آینده با مشکل مالی روبرو خواهد ساخت. جمعیت این شهر اکنون به جای 3،5 میلیون نفر، که تا حال رسماً گزارش می شد، 3،3 میلیون نفر گفته شده است.

راینر کلینگهولتس، رئیس انستیتوت "نفوس و توسعه" در برلین می گوید: "رویاهای گذشته، پس از تحول و وحدت دو آلمان، که برلین دوباره یک شهر پرجمعیت چهار یا پنج میلیونی خواهد شد، کاملاً غیرواقعی اند."

برلین جذاب باقی می ماند، اما فقیرتر می شود

به اساس آمار جدید ایالت های دیگر آلمان هم کمتر از آنچه پنداشته می شد، جمعیت دارند، اما این مسأله برای برلین، به عنوان یک شهر جذاب و دیدنی اروپا، بیشتر از همه زیان بزرگ مالی در پی دارد. زیرا جمعیت کمتر برای این شهر و ایالت شدیداً مقروض آلمان به معنای به دست آوردن پول کمتر از صندوق موسوم به "حفظ توازن مالی ایالت ها" است. در این صندوق، ایالت های غنی آلمان فدرال از ایالت های که پول کمتر دارند، حمایت می کنند. مثلاً تنها در سال 2012 تقریباً هشت میلیارد یورو بین 16 ایالت آلمان تقسیم گردید. بیشترین کمک مالی بالغ بر 3،3 میلیارد یورو را برلین به دست آورد. ایالت غنی بایرن در حدود 4 میلیارد یورو را در اختیار ایالت های نیازمند قرار داده بود.

در ماه مارچ ایالت های بایرن و هسن رسماً از رقم بلند "اضافه پرداخت همبستگی" شکایت کردند و خواستار حمایت کمتر مالی ایالت های "ضعیف" مثل برلین و یا شلیزویگ هولشتاین شدند، تا امکانات مالی خود شان را بیشتر تقویت کنند. اینکه برلین اکنون یکباره 5 درصد جمعیت کمتر نشان می دهد، سبب شده است که ایالت های بایرن و هسن بر ادعای خود تأکید بیشتر کنند. به اساس ادعای این ایالت ها، از آن جایی که پول های صندوق "حفظ توازن مالی ایالت ها" بر مبنای توان مالی هر یک از باشنده های یک ایالت محاسبه می شود، حالا که رقم جمعیت برلین شدیداً پایین رفته است، پس در حالت موجود اقتصادی، مالیات بر عایدات برای هر باشنده به صورت خود بخودی بلند می رود و برلین در نتیجه یکباره کمی پولدارتر از گذشته می شود.

اما به گفتۀ راینر کلینگهولتس ایالت برلین در واقع مثل گذشته برای پرداخت قرضه های بی سابقه اش تلاش می ورزد، در حالی که اکنون، با نتایج سرشماری جدید، به وضاحت پول کمتر از ایالت های غنی تر به دست خواهد آورد.

بودجۀ خدمات عامه برلین در آینده سالانه تقریباً نیم میلیارد یورو کمتر خواهد بود. افزون بر آن احتمال بازپرداخت حدود یک میلیارد یورو برای ایالت های دیگر نیز از سوی پایتخت آلمان وجود دارد.

دلیل این تفاوت جمعیت در ایالت های مختلف آلمان این است که پس از وحدت دوبارۀ دو آلمان، به خاطر جلوگیری از اشتباهات احتمالی در اطلاعات خصوصی شهروندان، تا کنون هیچ سرشماری صورت نگرفته بود. آخرین سرشماری در جمهوری آلمان فدرال در سال 1987، و در آلمان دموکراتیک در سال 1981 صورت گرفته بود. پس از وحدت دوباره، جمعیت مجموعی آلمان به اساس همان سرشماری ها تخمین زده میشد.

DW.COM