جمعیت آلمان کاهش نمی یابد | آلمان و جهان | DW | 04.02.2017
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

جمعیت آلمان کاهش نمی یابد

با افزایش مهاجرت و میزان بالاتر زاد ولد در آلمان، این گمان دیگر اعتبار ندارد که گویا جمعیت این کشور کاهش می یابد. آیا بحران نفوس در آلمان حل شده است؟

در گذشته مدت زیادی گمان بر این بود که به دلیل میزان اندک زاد و ولد، جمعیت آلمان در دراز مدت کاهش می یابد. دفتر آمار نفوس آلمان و انستیتوت آلمان در امور پژوهش جمعیت دلیل آن را میزان نازل زاد و ولد و ورود شمار کم مهاجران در این کشور می خواند.
به گفتۀ این مقامات در نتیجۀ میزان ثابت زاد و ولد (هر ۱۰ زن ۱۴ کودک)، و ورود سالانه 100 هزار مهاجر به آلمان، جمعیت این کشور تا سال 2060 میلادی 80 میلیون نه، بلکه 68 میلیون خواهد بود.
اما حالا براساس بررسی جدید حکومت آلمان، به نظر می رسد که این پیش بینی دال بر کاهش جمعیت آلمان تحقق نمی یابد. به این دلیل که با مهاجرت بالای متدوام و افزایش میزان اخیر زاد و ولد، شمار جمعیت کشور تا سال 2060 ثابت می ماند. 
آمار شناسان تا به حال از افزایش شمار مهاجرین از 100 هزار تا 200 هزار نفر در سال سخن می گفتند. اما براساس تخمینات اخیر حکومت آلمان فدرال آلمان، این افزایش سالانه به 300 هزار نفر خواهد رسید.
چنانچه حکومت آلمان تخمین می زند، در مورد میزان زاد و ولد نیز افزایش به نظر می رسد و کاهش متداوم جمعیت کشور در چند دهه اخیر، فعلاً متوقف شده است. دفتر آمار آلمان فدرال می گوید که در زمان حاضر هر ۱۰ زن ۱۶ کودک به دنیا می آورند.
حدس و گمان های پیشین قبل از همه در نتیجه افزایش بزرگ مهاجرین در دو سال اخیر بی اعتبار شده است. حکومت آلمان در سال 2015 افزایش بیش از یک میلیون نفر با آمدن مهاجرین از سوریه، عراق و افغانستان ثبت کرد. در سال 2016، این رقم به 750 هزار مهاجر می رسید.
در صورت مقایسه میان سال های 1990 و 2008، شمار انسان هایی که از آلمان مهاجرت کردند، بیشتر از شمار مهاجرین تازه وارد به این کشور بوده است. توماس دیمیزیر، وزیر داخله آلمان با معرفی گزارش جدید در این ارتباط در برلین گفت: "حادثه مهاجرت در سال های اخیر، باعث آن شد که شمار جمعیت کشور در مجموع افزایش یابد."
به این ترتیب آمار شناسان می توانند از یک ریکارد جدید در ارتباط با افزایش جمعیت سخن بگویند. در پایان سال 2016، جمعیت آلمان به 82.8 میلیون نفر می رسید.
کهن‌سالی: زمین لرزه ای برای بازار کار
آیا بحران زاد و ولد جمعیت که از آن سخن می رفت، به این ترتیب رفع شده است؟ توماس دیمیزیر، وزیر داخله آلمان به این سوال جواب منفی می دهد. از دید حکومت آلمان، باوجود افزایش مهاجرت و افزایش زاد ولد، کهن سالی حد اوسط جمعیت، آشکارا رو به افزایش است. 

Porträt Alte Frau (imago/Gerhard Leber)

این خانم متقاعد زندگی کاری اش را پشت سر گذاشته است. اما نیروهای کاری فردا از کجا می آیند؟


در گزارش آمده است که به این ترتیب میزان افزایش سالخوردگی با افزایش 300 هزار مهاجر، در مقایسه با آمدن کمتر مهاجرین خیلی کمتر خواهد بود. در سال های گذشته، عمر اوسط آلمانی ها سالانه حدود 2.6 ماه افزایش یافته است. برای مردان این افزایش عمر اوسط 78.2 سال و برای زنان 83.1 سال بوده است.
با رشد عمر اوسط، چالش های تامینات اجتماعی نیز افزایش می یابد: به این ترتیب تقاعد ها و خدمات امور پرستاری برای شمار رو به افزایش پیرسالان باید تمویل شوند.
افزون برآن باید مهاجرین در بازار کار ادغام شوند و برای مردم کشور و نیز برای افراد تازه وارد، باید امکانات مسکن فراهم شود. وزیر داخله آلمان توضیج داد: "در این زمینه ما بر میزان بالای امکانات اشتغال، آموزش و سازگاری شغل و خانواده و نیز بر تامین های اجتماعی در پیر سالی تکیه می کنیم."
پروفیسور اِنسو وبر، پژوهشگر جمعیت شناسی می گوید که ادغام این شمار زیاد مهاجرین در بازار کار و در جامعه، ممکن است بر جامعه فشار وارد کند. از دید او امکانات اشتغال کاهش خواهد یافت.

مطالب مرتبط