جایزه صلح نوبل برای شهر ترکی کیلیس پناهنگاه مهاجرین؟ | مهاجرت به اروپا | DW | 04.03.2016
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مهاجرت به اروپا

جایزه صلح نوبل برای شهر ترکی کیلیس پناهنگاه مهاجرین؟

کیلیس مستقیماً در مرز با سوریه قرار دارد. حالا شمار مهاجرین این شهر بیشترازباشندگان آن است وهمزیستی میان آنها خوب است. به این دلیل یک نماینده پارلمان ترکیه این شهر را رسماً به عنوان نامزدجایزه صلح نوبل پیشنهاد کرده است.

مرز ترکیه با سوریه در شهر کیلیس

مرز ترکیه با سوریه در شهر کیلیس

شاروال شهر کیلیس در سرک های داخل شهر جملات با این متن را نصب کرده است: "کیلیس 90 هزار باشنده و 120 هزار مردم سوریه را به عنوان مهمان دارد. شهر کیلیس مستحق جایزه صلح نوبل است."

حسن کارا شاورال شهر به این افتخار می کند که در شهر کیلیس شمار مهاجرین بیشتر از باشندگان آن است. ایهان سفر یوستون رفیق حزبی او و نماینده پارلمان از جانب حزب حاکم عدالت و توسعه، این شهر را رسماً به عنوان نامزد جایزه صلح نوبل پیشنهاد کرده است. او می گوید:

"کیلیس واقعاً یک شهر با اعمال نیک است، یک شهر صلح و برادری. ما آرزو داریم که این اوصاف با جایزه صلح نوبل مورد تقدیر قرار گیرد."

شهر کوچک کیلیس در جنوب ترکیه واقع است و اکثراً به عنوان یک شهر منزوی مورد استهزاء قرار گرفته است. اما حالا این شهر به صورت یک الگو تبدیل شده است که باشندگان بدون شکوه و شکایت به شمار زیادی از مهاجرین از کشور همسایه شان جا داده اند. یک باشنده شهر می گوید:

"ما حق دریافت جایزه صلح نوبل را داریم. مردم ما از پنج سال به این سو، آنچه دارند، با مهاجرین سوریه قسمت می کنند. مردم ما به آنها کار می دهند، مواد غذایی در اختیار آنها قرار می دهند، به آنها اتاق ها و جای بود و باش می دهند؛ به آنها فرش و موبل می دهند و هیچ تحریکی وجود ندارد."

ا

اردوگاه های مهاجرین سوریه در شهر کیلیس

اردوگاه های مهاجرین سوریه در شهر کیلیس

ما کاملاً بدون مشکل همزیستی در شهر کیلیس پیش نمی رود. قیمت کرایه خانه ها قسماً چهاربرابر افزایش یافته است. در شفاخانه ها باشندگان شهر باید مدت طولانی تری انتظار بکشند، زیرا مراجعه مهاجرین در این میان زیاد است. اما باوجود این همه، صلح در این شهر پابرجا است. یک مهاجر سوریه می گوید:

"ما خدا را شکر می کنیم. زندگی با مردم شهر کیلیس خوب است. ما مثل برادرهم هستیم."

باوجود این کلمات زیبا، بسیاری از مهاجرین در شهر کیلیس در حال تردید به سر می برند که اینجا برای شان زمینه های زندگی نو را ایجاد کنند و یا در صورت امکان مانند بسیاری از هموطنان شان راهی اروپا شوند. حسن کارا شاروال شهر می گوید:

"ما نمی خواهیم مهاجرین را از این جا بیرون کنیم. ما می خواهیم با کمال میل از آنها در این جا مواظبت کنیم. اما اروپا باید ما را در این جهت جداً کمک کند. اما اگر این کمک ها به ما نرسد، سپس ما نمی توانیم این انسان ها را با قهر از اینجا بیرون کنیم، در این صورت کشیدن دیوار نیز کمک نمی کند."

حسن کارا تقاضا می کند که اتحادیه اروپا باید به شهر کیلیس کمک کند، خانه ها و مکاتب نو اعمار کند، در این صورت او می تواند به خوبی به مهاجرین در شهرش کمک کند.

شاروال شهر می خواهد برنامه اش در این زمینه را به خصوص به آن سیاست مدار اتحادیه اروپا معرفی کند که با او به ویژه آشنایی دارد. منظور او انگلا مرکل صدراعظم آلمان است.

دعوت نامه از شهر کیلیس به انگلامرکل 19 متر طول دارد. زیرا در پایان آن نه تنها امضای حسن کارا شاروال شهر است، بلکه هزاران باشنده و نیز مهاجرین شهر نیز امضا کرده اند.

DW.COM