1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

توافق آلمان با افغانستان برای بازگشت پناهجویان تا پایان امسال

وزارت داخلۀ آلمان فدرال می خواهد تا پایان سال روان میلادی با افغانستان روی بازگرداندن پناهجویان رد شدۀ افغان به وطن شان به توافق برسد. هزاران پناهجوی افغان در آلمان ورقۀ تأخیر اخراج در دست دارند.

یک سخنگوی وزارت داخلۀ آلمان فدرال روز پنجشنبه (۱۵ سپتمبر ۲۰۱۶) در برلین گفت که در مذاکرات با مقامات افغانستان پیشرفت های صورت گرفته است و تلاش بر این است که تا پایان سال روان میلادی یک موافقت نامه به امضاء برسد. او به این ترتیب یک گزارش شمارۀ روز پنجشنبه روزنامۀ آلمانی "بیلد" را نیز تأیید کرد. گفته می شود که در این برنامه بیشتر از همه باید در مورد بازگشت داوطلبانه پناهجویان تکیه گردد.

به قول این وزارت در نیمۀ اول امسال ۱۸ تن مجبور به اخراج از آلمان گردیدند، اما در عین زمان ۲۳۰۵ پناهجو داوطلبانه آلمان را ترک کردند. گفته شده است که مخارج سفر افرادی را که آلمان را باید ترک کنند، حکومت آلمان به دوش می گیرد. افزون بر آن یک "سفر خرج" و همچنان برای حمایت از آغاز یک زندگی نو در افغانستان مبلغ ۵۰۰ یورو برای هر نفر در نظر گرفته شده است.

آلمان از آغاز سال روان میلادی با افغانستان در مورد یک توافقنامه به منظور پذیرش پناهجویان رد شده مذاکره می کند. در حال حاضر ۱۴۵۰۰ پناهجوی افغان در آلمان زندگی می کنند که باید به وطن شان بازگردانده شوند. از این جمع ۱۳۸۰۰ تن آنها ورقۀ موسوم به "دولدونگ" را در اختیار دارند که با آن تنها اخراج شان به تعویق انداخته شده است.

به اساس آمار سیستم ثبت اولیۀ پناهجویان، افغانستان به عنوان کشور مبداء در حال حاضر دومین جای را در رقم بلند پناهجویان در آلمان دارد. تا پایان آگست سال روان حدود ۴۳ هزار پناهجوی افغان در آلمان ثبت شده اند. تقاضای پناهندگی بیشتر از نصف آنها در این سال رد شده است.

روزنامۀ آلمانی "بیلد" با اشاره به موفقیت هائی که تا کنون در مذاکرات بدست آمده نگاشته است که افغانستان تا حال در رابطه با پذیرش پناهجویان رد شده آمادگی نشان داده است که طیاره های چارتر برای بازگرداندن حد اعظمی ۵۰ مسافر را اجازه می دهد.

وزارت داخلۀ آلمان نخواسته است در مورد جزئیات بیشتر این توافقات چیزی بگوید. همچنان گزارش روزنامۀ مذکور مبنی بر اینکه این توافقات تا ماه اکتوبر به امضاء خواهد رسید، از سوی وزارت داخلۀ آلمان در برلین تأیید نشده است.

DW.COM