تقسیم پناهجویان به کشورهای اتحادیه اروپا شروع شد | مهاجرت به اروپا | DW | 09.10.2015
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مهاجرت به اروپا

تقسیم پناهجویان به کشورهای اتحادیه اروپا شروع شد

پس از مناقشات جدی برسرتقسیم پناهجویان براساس سهمیه بندی درکشورهای عضو اتحادیه اروپا، انتقال پناهجویان به کشورهای عضو این اتحادیه آغاز گردید. در نخستین اقدام، 19 زن و مرد ایریتریایی ازایتالیا عازم سویدن شدند.

اتحادیه اروپا با انتقال 19 زن و مرد ایریتریایی از ایتالیا به سویدن، نخستین دور تقسیم پناهجویان را آغاز کرد. در مراسم وداع این پناهجویان همچنان دیمیتریاس افراموپولوس کمیسار امور داخلی اتحادیه اروپا، جین اسلبورن مسئول مهاجران اتحادیه اروپا و انجیلینو الفانو وزیر امور داخله ایتالیا نیز اشتراک نموده بودند.

افراموپولوس کمیسار امور داخلی اتحادیه اروپا در این مراسم گفت: "این امر به عنوان یک نمونه می تواند گویای آن باشد که ما بر این مشکل فایق می گردیم."

قرار است در مجموع 160 هزار پناهجوی ساکن کشورهای یونان و ایتالیا به کشورهای دیگر عضو اتحادیه اروپا منتقل گردند.

به گفته الفانو وزیر امور داخله ایتالیا، قرار است هفته آینده نیز حدود 100 تن ضمن پروازهای جداگانه به آلمان، هالند و کشورهای دیگر عضو اتحادیه اروپا منتقل گردند.

او با تمجید از آغاز این روند گفت: "این رویداد می تواند به عنوان نماد پیروزی اروپایی باشد که نشان داد به همبستگی و مسئولیت پذیری خویش واقف است." به گفته او آغاز تقسیم پناهجویان یک روز مهمی برای اروپا می باشد.

EU Kommissar Dimitris Avramopoulos

دیمیتریاس افراموپولوس کمیسار امور داخلی اتحادیه اروپا،

کشورهای عضو اتحادیه اروپا پس از چندین ماه مذاکرات بر سر تقسیم مناسب پناهجویان براساس سهمینه بندی به کشورهای عضو این اتحادیه، سرانجام به توافق رسیدند. براساس مؤافقتنامه اخیر این اتحادیه با وجود مخالفت های شدید چندین کشور عضو به ویژه کشورهای اروپای شرقی، وزرای امور داخله اتحادیه اروپا طرح کمیسیون این اتحادیه را مبنی بر تقسیم پناهجویان پذیرفتند. براساس این طرح اکنون قرار است در ادامه دو سال آینده 120 هزار پناهجوی جدید به کشورهای عضو اتحادیه اروپا منتقل گردند. این پناهجویان از کشورهای یونان و ایتالیا که در حال حاضر شاهد بیشترین آواره اند، به کشورهای دیگر عضو اتحادیه اروپا براساس سهمینه بندی منتقل می گردند. قبل از این اعضای اتحادیه اروپا بر سر تقسیم 40 هزار پناهجو به کشورهای مختلف این اتحادیه توافق کرده بودند.

واکنش افامپولو در ارتباط به انتقادهای منتقدین

در ارتباط به تعداد پناهجویانی که به سویدن منتقل گردیدند، انتقادهایی نیز مطرح گردید. اما افامپولو در واکنش به این انتقادها گفته است که فقط رقم 19 تن پناهجو مهم نیست، بلکه آغاز این روند قابل اهمیت می باشد. افزون بر این، رسانه های ایتالیا نیز گزارش کرده اند که شماری از پناهجویان ایریتریا حاضر به سفر به سویدن نشده اند.

در همین ارتباط کمیسار اتحادیه اروپا گفت: هیچ کسی برخلاف خواست خودش مجبور ساخته نمی شود، اما با آنهم باید تصامیمی که اتخاذ می شوند را دنبال کنند، زیرا تقسیم پناهجویان بر مبنای این که چه کسی مایل به مهاجرت به کجا خواهد بود، صورت نمی گیرد.

همچنان اسلبورن تاکید کرد که اشتراک مساعی سبب تحکیم اتحادیه اروپا می شود: "اروپا تنها به بحران مالی و بحران پناهجویان خلاصه نمی شود." بلکه به گفته او اروپا یعنی خواست، نیرو و توانایی مشترک در حل دشواری ها می باشد. او افزود که نگاه کردن به چشمان 19 پناهجویی که به سویدن منتقل گردیدند، خیلی هیجان انگیز و عاطفی بود. قرار است اسلبورن و افرامپولوس مشترکاً همچنان از مرکز تجمع پناهجویان در جزیره لامپیدوسای ایتالیا دیدار نمایند.

DW.COM