تقاضای قواعد سختگیرانه تر برای پناهجویانی که ″تحمل″ می شوند | آلمان و جهان | DW | 23.09.2016
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

تقاضای قواعد سختگیرانه تر برای پناهجویانی که "تحمل" می شوند

مسئول سیاست داخلی حزب اتحاد سوسیال مسیحی آلمان (سی اس یو) خواستار قواعد سختگیرانه تر برای پناهجویانی است که اقامت محدود شان در آلمان تحمل می شود و یا به اصطلاح "دولدونگ" دارند.

اشتیفن مایر سخنگوی سیاست داخلی جناح پارلمانی حزب اتحاد سوسیال مسیحی ( سی اس یو) می خواهد قواعد سختگیرانه تری در رابطه با آن پناهجویانی وضع شود که اقامت موقتی محدود شان در آلمان تحمل می شود و به اصطلاح "دولدونگ" دارند.

مایر گفت که در آینده باید قویاً تفکیک گردد که آیا یک شخص بنا به دلیلی و یا بدون کدام دلیل نباید اخراج گردد. او به روزنامه " پاساور نویه پرسه" شماره روز جمعه گفت:« وقتی کسی هویت خود را فاش نمی کند یا مخفی نگاه می دارد و یا هم از همکاری در تهیه پاسپورت امتناع می ورزد ، اونباید دیگر از "دولدونگ" ( مزایای تحمل اقامتش در آلمان( برخوردار شود».

موضوع اخراج پناهجویان در سال های اخیر بسیار دست کم گرفته شده بود. این سیاستمدار حزب اتحاد سوسیال مسیحی(سی اس یو) گفت:« شهروندان حق دارند که به این موضوع تفاهم نداشته باشند، زیرا وقتی که آن ها ( کسانی که دولدونگ دارند) به هرصورت در آلمان باقی مانده می توانند، غالباً کدام تفاوتی وجود ندارد که آیا یک متقاضی پناهندگی به رسمیت شناخته شده است و یانه. .»

DW.COM