تصویر: یک فرد در افغانستان چطور به کار گماشته می شود؟ | همه مطالب | DW | 04.05.2017
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مهاجرت به اروپا

تصویر: یک فرد در افغانستان چطور به کار گماشته می شود؟

براساس آمار بانک جهانی از سال ۲۰۱۳ به این سو ۷.۳ میلیون انسان بالاتر از ۱۵ سال در افغانستان بیکارند. اینجا برخی مراجع که افراد واجد شرایط را به کار می گمارند، معرفی شده اند. بیکاری یکی از دلایل مهاجرت افغان ها است.

توجه: این گزارش تصویری بخشی از طریقه های کاریابی را معرفی کرده و ادعای کامل بودن ندارد. برای به دست آوردن کار، شما باید اسنادتان را به کارفرمایان ارائه کنید تا پس از بررسی نامزد به دست آوردن کار شوید.

همچنین بخوانید