1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

تصویر: گرانترین شهرهای جهان

لواندا پایتخت آنگولا دیگر قیمت ترین شهر برای خارجی ها در جهان نیست. در این رتبه بندی اولین جایگاه را یک کاندیدا از شرق دور به خود اختصاص داد. شهرهای آلمان در سطح جهانی ترجیحا در حد اوسط قرار دارند و چندان گران نیستند.