1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مهاجرت به اروپا

تصویر: کمپ پناهجویان در لیسبوس شبیه زندان است

دیوارها و حصارهای بزرگ با سیم خاردار و حضور پررنگ پولیس، در نگاه اول انسان را به یاد زندان می اندازند. اینجا کمپ "موریا" در جزیره لسبوس (میتیلینی) یونان است. شمار زیادی مهاجران افغان در آن به سر می برند.

همچنین بخوانید