1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

تصویر: مرگبارترین لغزش های زمین در کشورهای فقیرنشین

در لغزش زمین در کلومبیا دست کم ۲۵۰ انسان جانشان را از دست دادند، ۴۰۰ تن زخمی شده و بیش از ۲۰۰ تن دیگر مفقود شده اند. لغزش زمین بیشتر در کشورهای فقیر ویرانی دارد. افغانستان نیز از لغزش زمین آسیب دیده است.

  

همچنین بخوانید