1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جامعه و فرهنگ

تصویر: تیغ بی‌رحم سنت و معیوبیت دختران و زنان

فرهنگ و سنت‌ها به ویژه در مناطق روستایی هنوز هم در عرصه ناقص‌سازی آلت تناسلی دختران (ختنه دختران) عملکرد دارند. شماری از این زنان و دختران پس از فرار از کشورهای شان، در اروپا مهاجر شده اند.

همچنین بخوانید