1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

میدیا سنتر

تصویر: آوارگان فراموش شده

حدود سه میلیون آواره افغان در ایران زندگی می‌کنند. تنها یک سوم آن‌ها جواز اقامت قانونی در این کشور را دارند. بسیاری آن‌ها هرچند چند نسل است که در ایران زندگی می‌کنند‌، اما رویای اروپا را به سر دارند.

مهاجران افغان بعد از سوریایی‌ها دومین گروه بزرگ پناهجویان در اروپا را تشکیل می‌دهند. راه اصلی ترانزیتی این مهاجران از ایران می‌گذرد. بعد از باز شدن فضای سیاسی ایران، اتحادیه اروپا روی همکاری با این کشور تمرکز می‌کند تا به آوارگان افغان در این کشور دورنمایی ایجاد گردد.

همچنین بخوانید