1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

میدیا سنتر

تصویر: آتش سوزی جنگل ها در جنوب شرق اروپا بیداد می کند

عمله اطفائیه در جنوب شرق اروپا برای مهارزدن چندین جنگل سوزی مبارزه می کنند. برخی فکر می کنند شاید حریق عمداً ایجاد شده باشد. تا زمانی که گرمای هوا نهایت داغ باشد، خطرب ه طورکامل مهار شده نمی تواند.