1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

تراژدی خانوادگی در هسن آلمان: سه خواهر و برادر در یک دندآب (آبگیر) غرق شدند

نیروهای پولیس واطفائیه تا حوالی شب در منطقه نوی کیرشن ایالت هسن به دنبال افراد گم شده می گشتند. بعد از آن یقین پیدا کردند که کودکان پنج، هشت و نه ساله مرده اند.

سردرگمی وغم واندوه عمیق در منطقه استراحتگاه وخوش آب وهوا برای درمان در نوی کیرشن در جنوب هسن حکمفرما است. یک دندآب بدون دیوار محافظتی، که اطفائیه می تواند آب مورد نیاز خود را برای خاموش کردن آتش از آنجا بگیرد، در نزدیکی این روستا منجر به مرگ سه کودک شد.

چنانچه پولیس شهر کسل گزارش داده است روز شنبه در ساعات شب یک شاهد عینی در نزدیکی این محل به اطفائیه زنگ زده و از افتادن یک پسر در آب خبر داده بود. باشندگان محل کودک 5 ساله را در حالی که بیهوش بود از آب بیرون کشیده بودند. اما با وجود تلاش های نجات، این کودک در محل حادثه در گذشت.

هنگامی که امداد گران به محل حادثه رسیدند معلوم شد که تراژدی در سطح بزرگتری اتفاق افتاده است و آن اینکه دو فرزند دیگر خانواده نیز ناپدید شده اند. در سپیده دم پولیس و نیروهای اطفائیه جستجوی بزرگی را برای یافتن کودکان ناپدید شده آغاز کردند. در نتیجه غواصان توانستند دختر هشت ساله و برادر نه ساله او را که مرده بودند از آن آبگیر واقع در منطقه زایگرت هاوزن بیرون بکشند.

اینکه دقیقا چگونه این سه کودک در آن آبگیر با عمق تقریباً دو متر غرق شده اند هنوز روشن نیست. ماموران تحقیق از یک فاجعه صحبت می کنند ودست داشتن کسی دیگری در این حادثه را رد می کنند.