تحقیق: تفاوت های فاحش در قبولی پناهندگی در ایالات آلمان | مهاجرت به اروپا | DW | 27.03.2017
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مهاجرت به اروپا

تحقیق: تفاوت های فاحش در قبولی پناهندگی در ایالات آلمان

این مساله که آیا تقاضای پناهندگی یک پناهجو قبول می شود، ظاهراً فقط وابسته به دلایل فرار او نیست، بلکه براساس یک تحقیقات جدید به میزان زیادی وابسته به این نیز هست که یک پناهجو در کدام ایالت آلمان تقاضی پناهندگی می دهد.

Deutschland Köln - Forum Afghanischer Migranten (DW/N. Karimi-Alekozai)

همایش پناهجویان افغان درکلن (در ایالت نورراین وستفالن میزان قبول پناهجویان از افغانستان ۳۴،۴ درصد بوده است)

نتیجه یک تحقیقات جدید توسط دانشگاه "کونستانس" که به روز دوشنبه نشر شد، نشان می دهد که چانس قبولی یک پناهنده تنها مربوط به ارایه دلایل فرار او نمی شود، بلکه مربوط به این نیز است که پناهجو در کدام ایالت آلمان تقاضای پناهندگی می دهد.

براساس این تحقیقات، باوجود قواعد یکسان، قسماً تفاوت های فاحش در مورد میزان قبولی پناهندگی در ایالات جداگانه آلمان وجود دارد.

لیزا ریدل و گرالد شنایدر، نویسندگان این تحقیقات می نویسند که کارمندان اداره فدرال آلمان در امور مهاجرت و پناهندگی، در تصامیم شان در باره تقاضاهای پناهندگی ظاهراَ چگونگی وضعیت یک ایالت را نیز مدنظر می گیرند که در آن مراکز تصمیم گیری این اداره فعال است.

آنها در این ارتباط از "شانس - پناهندگی" سخن می گویند؛ زیرا سرنوشت متقاضان پناهندگی ظاهراً قویاً وابسته به فرستادن یک پناهجو در یک ایالت مشخص آلمان است.

ایالت پیشتاز در زمینه  میزان قبولی پناهندگی از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ ایالت زارلند با ۶۹ درصد و برمن با ۵۵،۷ درصد بوده است. بعد ایالت ساکسن با ۲۶،۹ درصد  و برلین با فقط ۲۴،۶ در صد قرار داشته است.

Paderborn Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (DW/S. Pabst)

مرکز اداره فدرال آلمان در امور مهاجرت و پناهندگی در شهر پادربورن

پناهجویان کدام کشورها چانس بیشتر قبولی دارند؟

پژوهشگران این را نیز مدنظر قرار داده اند که آیا تفاوت ها در مورد قبول پناهندگی مربوط به بخش های متفاوت پناهجویان از کشورهای مشخص مبداء بوده است که کار بررسی تقاضاهای آنها در مراکز متفاوت اداره فدرال آلمان در امور مهاجرت و پناهندگی صورت می گیرد؟

براساس تحقیقات جدید، واقعاً میزان پذیرش تقاضاهای پناهندگی مهاجرین از سوریه نسبتاً بیشتر است، اما تفاوت های بزرگتر در این ارتباط در مورد پناهجویان از افغانستان و عراق در ایالات وجود داشته است. 

به این ترتیب در ایالت نیدرزاکسن ۷۵،۵ درصد تقاضا های پناهندگی از پناهجویان عراق قبول شده است و برعکس در ایالت ساکسن انهالت این رقم فقط  ۳۷،۵ درصد بوده است.

در ایالت نورراین وستفالن، میزان قبول پناهجویان از افغانستان ۳۴،۴ درصد و در ایالت براندنبورگ فقط ۱۰ درصد بوده است.

نویسندگان تحقیقات جدید، یک رابطه میان میزان متفاوت قبولی پناهندگی و مشخصه های اجتماعی – اقتصادی میان ایالات مختلف نیز می بینند. مثلاً میزان قبولی در ایالت ها با شمار بالای جمعیت یا میزان کمتر بیکاری، بالاتر از ایالات با جمعیت های کمتر و یا نسبتاً میزان بیکاری بالاتر است.

براساس تحقیقات نویسندگان دانشگاه "کونستانس"، میزان قبول پناهندگی در آن ایالت ها نیز نازل است که در آنها نسبتاً شمار حملات خارجی ستیزانه بالاتر ثبت شده است. از نظر آنها فضای افراط گرایی در بخش هایی از جمعیت یک ایالت، بر تصامیم کارمندان اداره فدرال آلمان در امور مهاجرت و پناهندگی که در آنجا استخدام شده اند، نیز تاثیر وارد می کند.

این نویسندگان انتقاد می کنند که ادرات باید مستقل از چنین وضعیت ها، در مورد تقاضاهای پناهندگان تصمیم بیگرند.

hm/rs (AFP)

مطالب مرتبط