1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

تبصره؛ پوتین برنده خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا

واکنش های رسمی روسیه در قبال خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا دیپلوماتیک است، اما در خفا کرملین از آن ابراز خوشی می کند. از دید انگو مانتویفل، بازی خطرناک کرملین برای نخستین بار موفقانه بوده است.

در جمله برندگان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، فقط نایجل فراژ سیاستمدار بریتانیایی و دیگر سیاستمداران شکاک مانند گرت ویلدرزهالندی یا مارین لوپن فرانسوی حضور ندارند، بلکه ولادمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز در جمله کسانی است که از همه پرسی برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا سود می برد.

با این حال غیر محتمل به نظر می رسد که پوتین با این شکل ابراز نظر کند. زیرا او در چنین مواردی نقش یک دولتمرد بین المللی را بازی می کند که با کلمات ملایم دیپلوماتیک واکنش نشان می دهد. اما کانال هایی که توسط کرملین کنترول می شوند، آشکارا خوشی بدخواهانه او را به نمایش می گذارند و در این ارتباط اشک تمساح می ریزند؛ زیرا رسانه های روسی از مدت ها به این سو، یک تصویر منفی از یک اتحادیه اروپای در حال فروپاشی را تبلیغ می کنند.

دوستان "بین المللی عوام گرای" پوتین

برای بسیاری از روس ها خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا یادآور فروپاشی شوروی سابق است، باجود آنکه تصمیم گیری خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا یک مقطع تاریخی است. افزون برآن فروپاشی تام نظم دولتی و اقتصادی مانند فروپاشی شوروی سابق در اروپا رخ نخواهد داد. اما البته این حقیقت از بینندگان تلویزیون های روسی پنهان نگهداشته می شود و به آنها فقط قصه های شیرین تبلیغاتی کرملین درباره یک اروپای ویران بازگو می شود. این سبب می شود که مردم روسیه از بحران در داخل کشور منحرف شوند و انحصار قدرت توسط نخبگان و کارمندان دولتی در روسیه تحکیم شود.

اما سیاست روسیه را نمی توان به عنوان عامل افزایش روحیه عوام گرایانه در اروپا و نیز در ایالات متحده امریکا تلقی کرد. زیرا دلایل این افزایش را باید قبل از همه در ساختار پیچیده فکتورهای جمعیت شناختی، سیاسی و اقتصادی-اجتماعی جستجو کرد.

Mannteufel Ingo Kommentarbild App

انگو مانتویفل، سرپرست بخش روسی دویچه وله

اما کرملین در سال های اخیر آشکارا به تلاش هایش افزوده است تا از گروه های عوامگرای منتقد از اتحادیه اروپا حمایت کند، هم به شکل دادن کریدت توسط یک بانک روسی- چکی به ماری لوپن از حزب افراطی راست گرایی جبهه ملی فرانسه و یا به شکل خبررسانی جانبدارانه رسانه های بین المللی از روسیه درباره حزب "استقلال شاهی متحد" بریتانیا به رهبری نایجل فراژ و یا پیش از آن درباره جنبش استقلال طلبانه اسکاتلند در سال 2014.

دست یابی به حد اکثر هدف سیاست خارجی روسی

قبل از همه با تصمیم خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، روسیه به حد اکثر هدف سیاست خارجی اش در اروپا دست یافته است: اتحادیه اروپا در سال های آینده قبل از همه با خود مشغول خواهد شد. در حال حاضر دیگر نمی توان به توسعه اتحادیه اروپا فکر کرد.

به این دلیل خبر بد برای همه اوکرایینی ها، مولداوی ها و گرجی ها این است که توسعه اتحادیه اروپا با دولت های جدا شده از روسیه شوروی پیشین یا نیز دولت های بالقان، به زمان دیگری به تاخیر افتاده است. حتی لغو سریع الزامی بودن ویزا برای اوکرایینی ها یا گرجی ها به سختی قابل تصویر است.

به این ترتیب، دورنمای اروپایی برای اوکرایین، مولداوی و گرجستان به میزان زیادی نابود شده است. این کشورها بازهم به صورت غیر مستقیم توسط روسیه از دید تاریخی در "حوزه تحت نفوذش" که مدعی آن است، به عقب افتاده اند، گرچه هم این را هیچ کسی در اتحادیه اروپا از دید سیاسی آشکارا به زبان نمی آورد. و به این ترتیب پوتین رئیس جمهور روسیه آشکار در جمله برندگان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا قرار دارد.

تبصره از انگو مانتویفل، سرپرست بخش روسی دویچه وله

DW.COM