تاکید مرکل بر مهاجرت قانونی به آلمان | NRS-Import | DW | 27.09.2016
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

NRS-Import

تاکید مرکل بر مهاجرت قانونی به آلمان

انگلا مرکل صدراعظم آلمان می خواهد با کمک های بیشتر انکشافی در برابر مهاجرت های غیر قانونی مبارزه کند. مرکل بر طرح مهاجرت قانونی به آلمان تأکید می ورزد.

انگلا مرکل صدراعظم آلمان در بیستمین اجلاس نمایندگان ارشد جهان در رابطه با توریزم در برلین بر مهاجرت های قانونی به اروپا تأکید نمود.

مرکل گفت:«و از همین رو توافقنامۀ اتحادیۀ اروپا با ترکیه، برای مبارزۀ مشخص در برابر مهاجرت های غیر قانونی و اولویت بخشیدن مهاجرت قانونی، نقش کلیدی دارد.»

مرکل همزمان روی ایجاد مکانیزم های مؤثر برای جلوگیری از هجوم غیر قانونی به اروپا سخن گفت:«این بدان معناست که ما از اروپا آن کسانی را پس می فرستیم که به گونۀ غیر قانونی از طریق دریای آژه به اینجا آمده اند. در عوض سهمیه ای را برای آنهایی قایل شده ایم که به صورت قانونی به اروپا می آیند، طوری که هریک باید واضح بداند که: از راه غیرقانونی هیچ شانسی ندارم. این ها همه میکانیزم های اند که ما آن ها را، همچنان با نگاهی به کشور های دیگر، طور مثال مصر و یا تونس و دیگران، باید روی دست گیریم»

صدراعظم آلمان در سخنرانی خود افزود: «این مسأله نیز بسیار پر اهمیت است که ما به آنهائی که حق اقامت در آلمان را ندارند، همچنان به وضاحت باید بگوییم که کشور ما را دوباره ترک کنند. در این راستا در این میان با کشور های مبداء بالقان غربی موفقیت قابل توجهی بدست آمده است. اما در رابطه با کشور های مبداء افریقایی، که شمار زیاد پناهجویان از همان کشور ها آمده اند، هنوز باید کار های زیادی را انجام بدهیم.»

مرکل خواستار همکاری های بیشتر در راستای ادغام پناهجویان در آلمان گردید. او از عرصۀ هوتل داری در این زمینه به عنوان مثال خوبی یاد کرد:«هوتل ها و مهمانخانه ها به این اشاره می کنند که در روند ادغام پناهجویان در بازار کار نیز به عنوان نمونۀ خوبی در جلو قرار دارند. آنها، در مقایسه با شاخه های دیگر اقتصاد، به مراتب به شمار بیشتر افرادی را که تازه به کشور ما آمده ند، جای کار فراهم می کنند.»

صدراعظم آلمان همچنان بر کمک های بیشتر انکشافی به کشور های مبداء تأکید نمود. مرکل گفت: کمک های انکشافی مدت طولانی به عنوان یک امر خیریۀ دولتی نگریسته می شد. اما همین عرصۀ توریزم نشان می دهد که مهمتر این است که مردم در کشور خود شان یک آیندۀ مطمئن داشته باشند.

مرکل گفت: «همزمان با این مهم است که برای یک آیندۀ بهتر کشور های افریقایی و آیندۀ بهتر مردم افریقا کمک کنیم، زیرا قارۀ افریقا همسایۀ ما است و وضعیت مردم این قاره کاملاً برعکس وضعیت در قارۀ ماست.»