1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مهاجرت به اروپا

بیش از نیم شرکت‌های آلمانی مهاجران را استخدام می‌کنند

کار کردن افرادی با سابقه و یا ریشه مهاجرت در شرکت های آلمانی حالا به یک امر عادی تبدیل شده است. بیش از نیمی از تصدی ها افرادی با پیش زمینه های مهاجرت را به کار می گمارد.

نتیجه یک پژوهش "انستیتوت اقتصاد آلمان" برای وزارت اقتصاد آلمان که روز شنبه در شهر کلن نشر شد، نشان می دهد که بیش از نیمی از تصدی های آلمانی (۵۷ درصد)، افرادی با پیش زمینه مهاجرت را به کار استخدام می کنند و یا در پنج سال اخیر چنین کرده اند.

به همین ترتیب، در استخدام های جدید، مهاجرین تازه وارد نیز همواره راه می یابند. نیمی از تصدی ها در پنج سال اخیر، افرادی با پیش زمینه های مهاجرت را استخدام کرده اند. سه چهارم آنها از کشورهای غیر اتحادیه اروپا بوده اند.

ویدو گایس، کارشناس "انستیتوت اقتصاد آلمان" می گوید: "تصدی ها درک کرده اند که آنها در جستجوی نیروهای متخصص، به مهاجرین وابسته هستند."

این تحقیق نشان می دهد که با وجود این هم در مورد استخدام مهاجرین نیاز بیشتر احساس می شود. گفته شده است که فقط ۴۰ درصد از تصدی ها از این امکانات استفاده می کنند. قبل از همه در تصدی های کوچک که در آلمان به ویژه قوی تر فعال هستند، این سهم با ۳۸ درصد، نازل است. در تصدی های بزرگ برعکس، به ۸۳ درصد می رسد. 

Deutschland Berlin Christiana Hansen hängt Schild für Jobsuchende Flüchtlinge auf (Getty Images/C. Koall)

پلاکات: به دفتر کار خوش آمدید

در مناطق شرقی و غربی آلمان نیز در این مورد تفاوت وجود دارد: در حالی که  تصدی ها در غرب آلمان، 64 درصد افرادی با پیش زمینه مهاجرت را به کار می گمارند، این رقم در شرق آلمان (با برلین)، فقط ۳۸ درصد است.

نظرسنجی نشان می دهد که زبان نیز برای راه یافتن در بازار کار، تعیین کننده است. بیش از نیم مسئولین امور اشتغال، مانع اصلی در موضوع استخدام مهاجران به کار را عدم آشنایی آنها با زبان عنوان می کنند.

افزون بر آن روشن نیست که آیا مهاجرین تازه وارد به صورت دایمی به آلمان می مانند. یک سوم تصدی ها فکر می کنند که این روشن نبودن آینده پناهجویان نیز یک مانع است.

به همین ترتیب ۳۱ درصد تصدی ها ارزیابی سطح شایستگی مهاجرین را مشکل می بینند. از تنش های فرهنگی در تصدی ها، فقط ۲۱ درصد مسئولین هراس دارند.

kna/hm

بشنوید: پناهجوی افغان بهترین کارآموز آلمان شد و مدال طلا گرفت

فایل صوتی را بشنوید 07:36