بودجه سال آینده افغانستان به مجلس سنا فرستاده شد | افغانستان | DW | 06.11.2012
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

بودجه سال آینده افغانستان به مجلس سنا فرستاده شد

وزارت مالیه افغانستان بودجه سال مالی 1392 را برای تایید به مجلس سنای این کشور ارایه کرد. بودجه سال آینده افغانستان نسبت به گذشته بیشتر است و هفت میلیارد دالر پیشنهاد شده است. (عکس: آرشیف)

حضرت عمر زاخیلوال، وزیر مالیه افغانستان روز سه شنبه (16 عقرب 1391/ 6 نوامبر 2012) هنگام معرفی بودجه به مجلس سنا، گفت که برای بودجه سال 1392 خورشیدی، 366 میلیارد افغانی که برابر با حدود 7 میلیارد دالر می شود، در نظر گرفته است.

زاخیلوال گفت بودجه سال 1392 بیش از سال 1391 است و از افزایش بودجه قرار است برای دسترسی به تحصیلات عالی، تقویت تعلیم و تربیه و ساخت زیربناها مصرف شود.

وزیر مالیه گفت که قرار است در سال 1392 در مجموع 500 کیلومتر سرک در افغانستان فیر ریزی شود. او افزود که قرار است افغانستان در سال آینده عوایدی از معادن خود نیز به دست آورد.

وزیر مالیه افغانستان گفت: «جذب سرمایه گذاری های مستقیم خارجی در بخش معادن که سبب ایجاد فرصت های کاری می شود و در میان مدت عواید خوب به دست می آید، در حال پیشرفت بوده است. قرارداد معدن حاجی گک در سال 1391 در جریان است همچنان عقد قرارداد استخراج نفت آمودریا صورت گرفته است».

هنوز پارلمان در رابطه به این بودجه نظر خود را ارایه نکرده است. بودجه یکی از جنجال برانگیزترین بحث ها در پارلمان افغانستان است. همه ساله طرح بودجه به دلیل "نامتوازن" بودن از سوی پارلمان رد می شود.

«با بحران اقتصادی مواجه نمی شویم»

زاخیلوال: با بحران اقتصادی مواجه نمی شویم.

زاخیلوال: با بحران اقتصادی مواجه نمی شویم.

حضرت عمر زاخیلوال در مجلس سنا گفت: «در عرصه اقتصاد با اطمینان گفته می توانم که پس از 2014 افغانستان با هیچ گونه بحران مواجه نخواهد شد. از یک سو دوستان جهانی ما در کنفرانس توکیو تعهدات مشخص کرده اند و ازسوی دیگر افغانستان برنامه های ملی را طوری تنظیم کرده ایم که این کمک ها تا چند سال دیگر کافی باشد».

جامعه جهانی در کنفرانس توکیو تعهد کرد که افغانستان را در دهه تحول یعنی از سال 2014 تا 2025 حمایت مالی می کند. در این کنفرانس جهان 16 میلیارد دالر را برای چهار سال آینده تعهد نمود. وزیر مالیه افغانستان گفت عدم نگرانی از بحران اقتصادی در سال 2014 به این معنا نیست که مشکلات در برابر حکومت نادیده گرفته شوند.

اتکای 95 درصدی به کمک‌ها

زاخیلوال گفت در حال حاضر 95 درصد اقتصاد افغانستان وابسته به کمک های خارجی است و این امکان وجود ندارد که افغانستان با قطع کمک های میلیاردی جامعه جهانی با مشکل مواجه نشود.

به گفته وزیر مالیه افغانستان تنها با بهبود خدمات می توان عواید دولت را افزایش داد: «ما تنها زمانی به ثبات اقتصادی نایل شده می توانیم که اعتماد مردم به دستگاه دولتی و نهادهای اقتصادی را به دست آوریم و این کار تنها از طریق ارایه خدمات شایسته ممکن است».

زاخیلوال گفت افغانستان در ده سال اخیر 10 درصد رشد اقتصادی داشته است. او گفت که در سال 1382 عاید سرانه افغان ها 130 دالر بود اما در سال 1391 عاید سرانه به 650 دالر امریکایی رسیده است. این مقام افغان گفت در حال حاضر افغانستان هفت میلیارد دالر ذخیره ارزهای خارجی دارد.

DW.COM