1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مهاجرت به اروپا

"به نوزدان پناهجو در آلمان باید سند تولد داده شود"

انجمن صنفی داکتران کودکان و نوجوانان در آلمان خواسته است که پس از این نوزادان پناهجویان که در آلمان تولد می شوند نیز بتوانند سند تصدیق تولد به دست بیاورند.

این انجمن در اعلامیه ای که روز دو شنبه منتشر کرد، گفته است: «این قابل تحمل نیست که یک کودک به دلیل این که در نزد ادارات دولتی و دفاتر بیمه ثبت نیست، از خدمات صحی محروم بمانند.»

این انجمن گفته است، هر طفلی که در آلمان به دنیا می آید باید یک مدرک رسمی تولد به دست آورد.

انجمن صنفی داکتران کودکان و نوجوانان در بخشی از این اعلامیه نوشته است، تا حال زنان و یا والدین مهاجر هیچ مدرکی پس از تولد اطفال شان به دست نمی آوردند؛ مدرکی که حاوی معلومات در خصوص زمان تولد کودکان شان در آلمان باشد و یا سندی که هویت آنان را مشخص کند.

این انجمن می گوید، بدون داشتن چنین سندی اطفال نمی توانند به خدمات مهم صحی دسترسی داشته باشند.

توماس فیشبخ، رئیس این انجمن با انتقاد از این وضعیت گفته است: «برای ادارات و دفاتر بیمه آن ها ناشناخته باقی می مانند که این وضعیت غیرقابل تحمل می باشد».

انجمن صنفی داکتران کودکان و نوجوانان پیشنهاد کرده است تا زمانی که این موضوع در سراسر آلمان تطبیق نشده است، باید دفاتر ثبت احوال چنین اسنادی را به گونه خودکار برای والدین نوزادان بدهند.

DW.COM