1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

بن بست جدید در برابر قرارداد صلح کولمبیا

پس از رد قرار داد صلح با نیروهای " فارک" در یک همه پرسی درکولمبیا رئیس جمهور این کشور با مخالفین این قرارداد دیدار کرد. هزاران تن از هردو جانب خواهان توافق بر سر تطبیق قرارداد صلح در این کشور گردیدند.

با وجود ناکامی همه پرسی در قبال قرار داد صلح کولمبیا با چریکهای فارک ( نیروهای مسلح انقلابی کولمبیا)، خوان مانوئیل سانتوس رئیس جمهور این کشور با خوشبینی در این ارتباط، درگیریهای بیش از 50 سال را در این کشور روبه پایان می خواند. رئیس جمهور کولمبیا پس از دیدار چندساعته با الفارو اوریبه و اندرس پاسترانا رؤسای جمهور پیشین این کشور گفت: " صلح کولمبیا نزدیک است و ما به این هدف مؤفق می شویم."

او افزود: ما در همکاری مشترک مخالفان این قرارداد تمام اجزای آنرا بار دیگر نقطه به نقطه بررسی کرده و موارد قابل اختلاف را برکنار می کنیم.

و نیروهای مسلح انقلابی کولمبیا ( فارک)؟

اختلاف نظرها میان سانتوس و اوریبه که قبلاً رئیس جمهور سانتوس را خاین خوانده بود، هنوز هم کاملاً برطرف نشده اند و اوریبه پس از این دیدار گفت: " صلح برای همه بهتر از یک قرارداد ضعیف برای نصف جمعیت می باشد." او افزود که در ارتباط به این قرار داد فهرستی از پیشنهادات خودرا برای تجدید نظر در قرارداد به رئیس جمهور تسلیم داده است. اما جزئیات بیشتر درمورد ارائه نکرد.

اما سوال اینجاست که آیا رهبری فارک با تجدید نظر و تغییرات در این قرار داد مؤافقت خواهد کرد؟ در این ارتباط رئیس جمهور سانتوس، هومبرتو دو لاکاله سردبیر این مذاکرات از جانب کولمبیا را به کوبا، جاییکه مذاکرات صلح با فارک برگزار شده بود، فرستاده است.

هزاران تن خواهان صلح گردیدند

اوریبه و پاسترانا دو تن از مخالفان جدی قرار داد صلح حکومت با جنگجویان فارک می باشند، قراردادی که پس از مذاکرات در ادامه چندین سال به امضاء رسید. هردو سیاستمدار مذکور از تسهیلات در بخش اعمال جزا علیه جنگجویان فارک و نیز تبدیل فارک به یک حزب سیاسی قانونی انتقاد کرده و به این باور اند که این موارد زمینه های زیادی برای نفوذ این گروه را مهیا می کند.

Kolumbien Friedensdemo (Kaeufer/Moser)

تنها در پایتخت کولمبیا بیش از 30000 تن در مؤافقت با قرار داد صلح راهپیمایی کردند

درهمین حال ده ها هزار تن در دوازده شهر بزرگ این کشور در مؤافقت با قرارداد صلح تظاهراتی را راه اندازی کردند و از سناتوس و اوریبه تقاضا نمودند تا در قبال تطبیق این قرار داد بریک خط مشترک توافق نمایند. تنها دربوگوتا پایتخت این کشور حدود 30000 تن با پیراهن های سفید و گل در دست در یک راهپیمایی، با سکوت به سمت میدان " پلازا دِ بولیفا" حرکت نمودند. پس از رسیدن به میدان مذکور با صدای بلند و همصدا فریاد نمودند: " ما صلح می خواهیم" و یا " جنگ برای ابد پایان یابد"

به روز یکشنبه مردم کولمبیا ضمن یک همه پرسی به طور غیر انتظاری قرارداد صلح را با اکثریت 50.21 رد کردند. دربرابر 49.78 درصد مردم این کشور رآی مؤافق دادند. رقم اشتراک کننده گان در این همه پرسی نیز به 37 درصد می رسید. 

DW.COM