بعد از توافق با ترکیه؛ جریان پناهندگی در آلمان چگونه است؟ | مهاجرت به اروپا | DW | 06.04.2016
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مهاجرت به اروپا

بعد از توافق با ترکیه؛ جریان پناهندگی در آلمان چگونه است؟

آلمان براساس توافقنامه اتحادیه اروپا با ترکیه، مهاجرین سوریایی را مستقیماً از ترکیه می پذیرد. اما تفاوت میان متقاضیان پناهندگی و مهاجران در چارچوب سهمیه بندی در چیست؟ به خصوص تفاوت میان مکلفیت ها و حقوق آنها چگونه است؟

مهاجرین چگونه به آلمان می آیند؟

در چارچوب سهمیه بندی مهاجران، دولت پذیرنده (میزبان) خودش تعیین می کند که چه تعداد از مهاجران را از یک کشور بحران زده قبول می کند. به این ترتیب دولت پذیرنده (میزبان) مهاجرین را طی یک عمل امدادی مستقیماً با هواپیما به کشورش انتقال می دهد که این عمل غالباً با توافق دیگر کشورهای میزبان به عنوان عمل مشترک اتحادیه اروپا صورت می گیرد.

در توافقنامه اتحادیه اروپا با ترکیه در نظر گرفته شده است که در عوض هر مهاجری که از یونان به ترکیه برگشت داده می شود، به صورت قانونی یک مهاجر سوریایی از ترکیه مستقیماً به اروپا انتقال یابد. حد نهایی این پناهجویان به 72000 نفر محدود شده است. تا هنوز روشن نیست که چه شمار آنها به آلمان می آیند.

کدام مهاجرین شانس آمدن به آلمان را دارند؟

سهمیه های پذیرش مهاجرین توسط کشور میزبان مشخص می شود و این مهاجران به ویژه به دلایل بشردوستانه انتخاب می شوند. براساس یک "یادداشت" وزارت داخله آلمان، افراد نیازمند به محافظت و پیش از همه کودکان و والدین شان، افراد مریض و آنهایی که به دلایل دینی زیر پیگرد قرار دارند، در اولویت قرار دارند.

گذشته از این، در انتخابات مهاجرانی که به آلمان آورده می شوند "ارتباط با آلمان" نیز اهمیت دارد. به این معنی که اگر این مهاجران وابستگانی در آلمان داشته باشند و این وابستگان آمادگی خود به کمک به آنها را اعلام کرده باشند. و سرانجام، "توانایی فرد متقاضی پناهندگی که بعد از پایان بحران در کشورش، در بازسازی آن سهم بگیرد" نیز در این انتخاب نقش دارد.

ارزیابی این مساله که یک مهاجر تا چه اندازه به محافظت نیاز دارد، غالباً توسط کمیساریایی عالی سازمان ملل برای پناهندگان و مهاجران در محل یعنی در ترکیه صورت می گیرد.

Deutschland Symbolbild Flüchtlinge am Arbeitsmarkt

هرپناهجویی به زودی اجازه کار را نمی یابد

بررسی پذیرش چگونه صورت می گیرد؟

براساس قاعده سهمیه بندی، مهاجران اصلاً نیازی به جریان بررسی برای پذیرش ندارند. چون نیازمندی آنها به حفاظت قبلاً در جریان پروسه گزینش مشخص می شود.

متقاضیان پناهندگی سپس در اداره آلمان فدرال برای مهاجرت و پناهندگی، شخصاً ثابت کنند که به دلایل سیاسی مورد آزار و پیگرد قرار گرفته اند. این کافی نیست آنها به صورت کلی وضعیت بحرانی یا جنگ داخلی در کشور شان را دلیل بیاورند.

برای مهاجران سوریه میزان قبولی تقریباً 100 درصد است. اما کسی که نتواند ثابت کند که مورد آزار و پیگرد قرار گرفته است، به صورت معمول باید آلمان را ترک کند.

حفاظت از پناهجویان چه مدتی دوام می کند؟

به مهاجرین براساس قاعده سمهمیه بندی در اتحادیه اروپا در قدم اول مدت دو سال اجازه اقامت محدود داده می شود. این مدت قابل تمدید است. اما قاعده اساسی این است که حفاظت از پناهجو تا زمانی دوام می یاید که در کشورش منازعه خاتمه نیافته است.

کسی که تقاضای پناهندگی اش به رسمیت شناخته شود، نخست یک اقامت سه ساله دریافت می کند. در صورتی که هیچ گونه دلایل موجه علیه آن در دست نباشد، برای متقاضی پناهندگی اجازه اقامت غیرمحدود داده می شد.

پناهجو چه زمانی اجازه کار می یابد؟

در این مورد میان هر دو گروه مهاجرین تفاوت آشکار وجود دارد: در حالی که پناهجویانی که براساس سهمیه بندی به آلمان آمده اند به زودی اجازه کار دریافت می کنند، دیگر متقاضیان پناهندگی حتی اگر اجازه اقامت نیز دریافت کرده باشد، مدت سه ماه اجازه کار ندارند. بعد از آن نیز، هرگاه فرصت کاری وجود داشته باشد، حق اولویت به ترتیب از شهروندان آلمان، شهروندان کشورهای عضو اتحادیه اروپا و پناهجویان قبول شده است.

علاوه بر آن، هر مهاجری که از کشور امن آمده و بعد از 31 آگست سال 2015 در آلمان تقاضای پناهندگی داده باشد، تا زمانی که بررسی تقاضای شان جریان دارد اجازه کار دریافت نمی کنند.

پناهجو در کجا اسکان داده می شود؟

مهاجرانی که براساس سهمیه بندی به آلمان انتقال داده می شوند باید دو هفته نخست را در یک کمپ موقتی در منطقه فریدلند و برامشه و در صورت داشتن اقارب، نزد آنها به سر برند. سپس آنها در مکان های ویژه مهاجرین براساس سهمیه بندی در ایالت های آلمان تقسیمات می شوند.

متقاضی پناهندگی حینی بررسی تقاضای پناهندگی اش، در منطقه مشخص اسکان می یابد و به صورت محدود می تواند در دیگر مناطق آلمان رفت و آمد کند. بعد از آنکه متقاضی پناهندگی جواب مثبت به دست آورد، اجازه می یابد که محل اقامت اش را آزادانه انتخاب کند.

DW.COM