بریتانیا پس از ترک اتحادیه اروپا در مصارف پناهجویان سهم می گیرد؟ | مهاجرت به اروپا | DW | 01.07.2016
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مهاجرت به اروپا

بریتانیا پس از ترک اتحادیه اروپا در مصارف پناهجویان سهم می گیرد؟

آیا همه پرسی بریتانیا برای ترک اتحادیۀ اروپا پلانگذاری بودجۀ اروپا را نیز درهم و برهم می کند؟ بروکسل می گوید که حد اقل در سال ۲۰۱۷ میلادی نه. قرار است از جمله هزینۀ استیلا بر بحران پناهجویان بیشتر گردد.

بحران پناهجویان در سال آینده میلادی بیشتر از سال روان بودجۀ اتحادیۀ اروپا را تحت فشار قرار خواهد داد. کمیسیون اتحادیۀ اروپا در اولین طرح اش برای پلان مالی ۲۰۱۷ تنها ۳ میلیارد یورو را برای اقدامات متقابل تخمین می زند. افزون بر آن هزینه برای پروژه های بیرون از اتحادیۀ اروپا ۲،۲ میلیارد یورو برآورد شده است.

با این هزینه قرار است طور مثال حفاظت از مرز ها و سواحل اتحادیۀ اروپا تمویل گردد. علاوه بر آن با این پول از جمله از ترکیه به عنوان یک کشور ترانزیتی باید حمایت صورت گیرد. کشور های اتحادیۀ اروپا به ترکیه وعده داده اند که اگر در متوقف ساختن موج مهاجرت ها به سوی اروپای غربی سهم بگیرد، مبالغ چند میلیاردی را در اختیار اش قرار خواهند داد.

به این ترتیب هزینۀ لازم برای استیلا بر بحران پناهجویان در سال ۲۰۱۷ به تقریباً ۵،۲ میلیارد یورو بلند خواهد رفت. در هیمن سال روان مخارج بیشتر از ۴ میلیارد یورو تخمین زده می شود. کمیسیون اتحادیۀ اروپا برای کاهش بیکاری در این اتحادیه می خواهد در سال آینده ۷۴،۶ میلیارد یورو (به علاوۀ ۶،۹ درصد سود) را به مصرف برساند.

برعکس صندوق پولی اتحادیۀ اروپا، که عرصۀ زراعت از آن حمایت می شود، کوچک تر می گردد. این درحالی است که بودجه برای دهقانان ۴۲،۹ میلیارد یورو، یعنی ۷۰۰ ملیون یورو بیشتر از سال گذشته، درنظر گرفته شده است.

کمیسیون اتحادیۀ اروپا با اشاره به بریتانیا می گوید که همه پرسی برای بیرون رفتن این کشور از اتحادیۀ اروپا نخست هیچ تأثیری روی برنامه ریزی مالی این اتحادیه ندارد. این کمیسیون روز پنجشنبه گفت که در طرح مالی ۲۰۱۷ تصمیم بریتانیایی ها برای ترک اتحادیۀ اروپا مد نظر گرفته نشده است. به این اساس بریتانیا تا کنون عضو اتحادیۀ اروپاست، با همه حقوق و وظایف اش.

DW.COM

مطالب مرتبط