1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

برنامه میثاق شهروندی برای توسعه‌ قریه‌ها افتتاح شد

حکومت افغانستان برنامه میثاق شهروندی را آغاز کرد. این برنامه جاگزین برنامه همبستگی ملی می‌شود. میثاق شهروندی برنامه‌‌ای است که پروژه‌های انکشافی تمام وزارت‌خانه‌ها در قالب آن در روستاها تطبیق می‌شود.

این برنامه روز یک شنبه در ارگ ریاست جمهوری و در حضور رییس جمهور غنی افتتاح شد. قرار است اولین برنامه‌های انکشافی در قالب برنامه میثاق شهروندی در مدت ده سال و در سه مرحله اجرا شود. هزینه این برنامه یک میلیارد دالر است که از سوی کشورهای کمک کننده و حکومت پرداخت می‌شود.

محمد اشرف غنی رییس جمهور افغانستان، در مراسم افتتاح این برنامه گفت که همه مردم از این برنامه مستفید خواهند شد: «فرق این نیست که کدام قریه در بدخشان است یا کدام قریه در هلمند است، در هرات است یا در پکتیا است. همه افغان‌ها در چارچوب یک برنامه ملی می‌آیید و برای تان اطمینان می‌دهیم که در نقاط ناامن هم می‌رسیم. ناامنی موجب نمی‌شود که ما خدمات عرضه نکنیم.»

نصیر احمد درانی، وزیر احیا و انکشاف دهات گفت که قرار است در مرحله اول، برنامه میثاق شهروندی در 117 ولسوالی تا سال 2020 تطبیق ‌شود. در این برنامه به مردم و شوراهای انکشافی قریه‌ها، فرصت بیشتری داده شده تا در اجرا و تطبیق برنامه‌ها نقش محوری داشته باشند.

وزیر احیا و انکشاف افغانستان افزود که میثاق شهروندی، یک قرارداد دو طرفه میان دولت و ملت است و اولین برنامه بین‌الوزارتی است که میان وزارت احیا و انکشاف دهات، مالیه، صحت عامه، معارف، زراعت و ارگان‌های محل، اجرا و تطبیق می‌شود. آقای درانی افزود که هدف اصلی برنامه میثاق شهروندی، کاهش فقر و دسترسی مردم به خدمات اساسی است.

رییس جمهور غنی بر شفافیت مصرف پول از طریق میثاق شهروندی تاکید کرد و گفت که از هر افغانی حساب گرفته خواهد شد. او افزود که فساد افغانستان را بدنام کرده و حکومت وحدت ملی در برابر آن ایستادگی خواهد کرد: «ما همه در یک امتحان هستیم که شفافیت به صورت سرتاسری تامین شود. برای هر افغانی که از راه این پروگرام می‌آید، انرژی شما آن را به بیست تبدیل کرده است.»

 

فرهنگ داوطلبی

رییس جمهور غنی از جوانان خواست تا در هنگام بیکاری به کارهای داوطلبانه رو آورند. او تاکید کرد که پس از این افغان‌ها نباید انتظار بکشند تا موسسات برای شان کار انجام دهد.

این در حالیست که فعالیت موسسات انکشافی در قریه‌های افغانستان سبب شده است تا مردم در فعالیت‌های انکشافی سهم نگیرند. باورها این است که این موسسات مردم را راحت طلب عادت داده و کسی حاضر نمی‌شود برای بهبود وضعیت زندگی خود به کارهای مربوط به انکشاف قریه‌ها و پاک کاری نهرها و جوی ها بپردازد.

اکلیل حکیمی وزیر مالیه افغانستان در این مراسم بر حسابدهی و شفافیت تاکید کرد و گفت میثاق شهروندی یکی از اولویت‌های حکومت است: «در سطح رهبری حکومت که در راس آن رییس جمهور قرار دارد، این تصمیم اتخاذ شد که این برنامه را یکی از اولویت‌های خود قرار داده و این مبلغ را در دورترین نقاط کشور خود تخصیص دهیم.»

قرار است بیجاشدگان داخلی، برگشت کنندگان، کوچی‌ها و همه مردم افغانستان از این برنامه مستفید شوند. آقای حکیمی در مورد خدماتی که از طریق میثاق شهروندی عرضه می‌شود گفت: «جهت کاهش فقر و عرضه خدمات به بهترین شکل که مهمترین آن شامل آب آشامیدنی، معارف، صحت، برق، ایجاد سیستم‌های آبیاری و توسعه زراعت و سرک‌ها در قریه جات و شهرها می‌باشد.»

مقام‌های حکومتی گفتند که تمام کاستی‌هایی که در برنامه‌های همبستگی وجود داشت در برنامه میثاق شهروندی رفع شده است. تفاوت دیگر این برنامه با همبستگی ملی، سهم و نقش تمام وزارت‌خانه‌های حکومت است.

DW.COM