1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مهاجرت به اروپا

بررسی جدید: معلمین برای پناهجویان آمادگی خوب ندارند

براساس یک بررسی جدید معلمین در اکثر ایالات آلمان، فقط به صورت ناکافی برای درس دادن اطفال پناهجویان آمادگی دارند. حالا معلمین شماری از ایالات مکلف شده اند که در دوران آموزش، چند کورس زبان را نیز سپری کنند.

"شورای کارشناسان بنیاد آلمانی برای ادغام و پناهجویان" در یک بررسی جدید نوشته است که در آموزش معلمین برای آماده شدنِ جهت درس دادن به اطفال پناهجویان، فقط شش ایالت در برخورد با تنوع زبانی، به یادگیری زبان قانوناً مکلف هستند.

"انستیتوت مرکاتور برای آموزش زبان و زبان آلمانی به عنوان زبان دوم" در گزارش "شورای کارشناسان بنیاد آلمانی برای ادغام و پناهجویان" ذکر کرده است که در آموزش معلمین، همواره امکانات شایستگی و آموزش لازم اندکی برای یادگیری زبان و آشنایی با تنوع فرهنگی وجود دارد.

در سطح آلمان یک سوم کودکان در مکتب، پیش زمینه مهاجرت دارد. در این بررسی آمده است: «باوجود بهبودی ملموس، در ۱۵ سال اخیر، کودکانی که والدین شان در خارج متولد شده اند، در پایان مکتب ابتدایی در قسمت خواندن و محاسبه،حد اوسط یک سال از آن همصنفان شان عقب مانده اند که از والدین آلمانی به دنیا آمده اند.»

این بررسی می افزاید:«بعد از گذار به مراحل بالای مکتب، این نابرابری ها بازهم افزایش می یابد: شمار نوجوانان با پیش زمینه مهاجرت در مکاتب ابتدایی بیشتر است، غالباً مشکلات در یادگیری درس ها دارند و اغلب مکتب را به پایان نمی رسانند.»

از یک ارزیابی فهرست های ادامه آموزش شش ایالت آلمان نتیجه گیری می شود که در ایالات های براندنبورگ، هِسن، نوردراین وستفالن، راینلند فالتس، زارلند، زاکسن، شلسویگ هول اشتاین و تورینِگن، «به طور نسبی در بین معلمین سطح پایین تر آموزش زبان شناختی و تنوع فرهنگی وجود دارد.»

اما به هر حال در ایالات بادن ورتمبرگ، برلین، نیدرزاکسن، نوردراین وستفالن و شلسویگ هول اشتاین، حالا همه معلمین در مرحله آموزش دیدن، مکلف شده اند که در تحصیل، یک و چندین دوره آموزشی را در بخش آموزش زبان سپری کنند.

DW.COM