برای نخستین بار واکسین سینه و بغل درغزنی راه اندازی شد | گزارش های بازسازی | DW | 12.12.2013
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

گزارش های بازسازی

برای نخستین بار واکسین سینه و بغل درغزنی راه اندازی شد

ریاست صحت عامه ولایت غزنی ازراه اندازی واکسین سینه و بغل دراین ولایت خبر می دهد. بر بنیاد برنامه های کاری وزارت صحت عامه ادویه برای جلوگیری از این بیماری کودکان درتمام مراکزصحی مرکز و ولسوالی های غزنی انتقال داده شد.

یکی از محل های سیار واکسین کودکان

یکی از محل های سیار واکسین کودکان

با برنامه جدید صحی وزارت صحت عامه باشندگان ولایت غزنی می توانند کودکان زیرسن یک سال شان را به مراکزصحی برده و واکسین نمایند. داکترضیاگل اسفندهی، رییس صحت عامه غزنی درنخستین روز تطبیق واکسین سینه وبغل گفت که این برنامه به گونه دوامدارتطبیق می شود. او از تمامی باشندگان این ولایت خواست تا کودکان شانرا به نزدیکترین مرکزصحی برده و واکسین نمایند تا آنان ازبیماری سنیه و بغل محفوظ بمانند.

او آغازبرنامه واکسین سینه بغل را یک کار به موقع خوانده می گوید که غزنی ازجمله ولایت های سرد سیر کشور است وهمواره با فرارسیدن فصل سرما یا زمستان شمار زیادی ازکودکان در نقاط مختلف به این بیماری مصاب می شوند.

شکریه ولی، رییس امورزنان غزنی نیز آماربیماری سینه وبغل دراین ولایت را نگران کننده خوانده واز تمامی والدین خواست که همواره به صحت کوکان توجه کرده وکودکان شان را واکسین نمایند. براساس آمارهای وزارت صحت عامه، درحال حاضر22 درصد ازکودکان در افغانستان به بیماری سینه وبغل مصاب می باشند.

شماری ازباشندگان غزنی که کودکان شان به بیماری سینه وبغل مبتلا هستند وآنانرا برای واکسین درشفاخانه ولایتی غزنی آورده بودند، از راه اندازی این برنامه صحی ابراز خرسندی کرده واز مقام های حکومتی می خواهند تا در ارایه خدمات صحی بیشتر توجه کنند.

با فرا رسیدن فصل زمستان بیماری سینه وبغل افزایش می یابد. همه روزه ده ها کودک در افغانستان بر اثراین بیماری جان خود را از دست می دهند. به گفته کارشناسان امور صحی، آلودگی هوا وعدم توجه به حفظ الصحه محیطی نیز از دلایل ابتلا کودکان به بیماری سینه وبغل می باشد.

DW.COM