بدیلی برای توافقنامه مینسک در بحران اوکرایین وجود ندارد | آلمان و جهان | DW | 14.04.2015
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

بدیلی برای توافقنامه مینسک در بحران اوکرایین وجود ندارد

پنجمین دیدار وزرای خارجه آلمان، فرانسه، روسیه و اوکرایین در برلین، با توافقات مبهم به پایان رسید. با درنظر داشت مذاکرات پیشین، به زحمت می توان این نشست چهارمی را ارزیابی کرد.

وزیران خارجه چهار کشور آلمان، اوکرایین، روسیه و فرانسه در برلین

وزیران خارجه چهار کشور آلمان، اوکرایین، روسیه و فرانسه در برلین

فرانک والتر اشتاین مایر وزیر خارجه آلمان روز دو شنبه در برابر خبرنگاران منتظر ظاهر شد. پیش از آن، او با همتایان فرانسوی، روسی و اوکرایینی اش مدت چهار ساعت به مذاکرات "فشرده" پرداخته بود.

میزبان نشست، اشتاین مایر در برابر مهمانخانه وزارت خارجه آلمان گفت که قسماً این "مذاکرات بسیار مشاجره برانگیز" بوده است. او افزود که در این مذاکرات اختلاف نظرها میان کیف و مسکو یک بار دیگر آشکار شد.

اشتاین مایر گفت: "هیچ چیزی در بحران اوکرایین ساده نیست. برای همه معلوم است که ما راه طولانی را در پیش داریم."

وزیر خارجه آلمان تاکید کرد که هیچ بدیل دیگری برای توافقات میسنک که در نیمه ماه فبروری صورت گرفته بود، وجود ندارد. به گفته او باید اطمینان حاصل شود که آتش بس قویاً مراعات می شود. همه جوانب مذاکرات تاکید کرده اند که برای جلوگری از برخوردهای جدید، همه اقدام های ممکن اتخاذ شوند.

افزون برآن باید خروج سلاح های سنگین از منطقه جنگی ادامه یابد و حتی بیشتر از پیش گسترش یابد. اشتاین مایر تاکید کرد که به این وسیله، جوانب درگیر از توافقات آغازین مینسک فراتر می روند و خیلی مهم است که تبادله زندانیان ادامه یابد تا همه زندانیان تبادله شوند.

وزیر خارجه آلمان، امید زیاد بر چهار گروه کاری بسته است که قرار است گماشته شوند. در مرکز فعالیت های این گروه ها، کمک های بشری برای مردم ملکی رنج دیده قرار دارد که به آن نیاز شدید وجود دارد. افزون بر آن پیشرفت ها در بخش های اقتصادی و زیرساخت ها ضروری است و انتخابات در اوکرایین باید در همین سال برگزار شود.

به گفته وزیر خارجه آلمان، در گروه های کاری باید نمایندگان روسیه، اوکرایین و جدایی طلبان این کشور حضور داشته باشند. او گفت همه می دانند "که ماه راه طولانی در پیش داریم."

سازمان امنیت و همکاری اروپا از جوانب درگیر انتقاد کرد

این مذاکرات چهار ساعته، پنجمین دیدار در برلین بود که به دعوت وزیر خارجه آلمان صورت گرفته است. پیش از آن جوانب مذاکره در 21 جنوری گردهم جمع شده بودند. سه هفته بعد از آن، در نشست حل بحران، سران و نمایندگان این کشورها، توافقات مینسک را امضا کردند.

سازمان امنیت و همکاری اروپا که مسئول نظارت بر عملی شدن توافقات است، همواره از دشواری ها در عملی شدن توافقات خبر داده است. این سازمان در اخیر هفته خواهان پایان دادن به "ارعاب" ناظران خود در شرق اوکرایین شد. سازمان امنیت و همکاری اروپا گفته است که فعالیت حدود 400 ناظر آن را هم جدایی طلبان و هم نیروهای نظامی اوکرایین، محدود کرده اند.

بحران اوکرایین امروز و فردا موضوع مطرح در نشست وزرای خارجه گروه جی 7 یا هفت کشور صنعتی جهان در شهر لوبیک آلمان خواهد بود. سخنگوی وزارت خارجه آلمان پیش از سفر به این نشست گفت که مساله بر سر یک "موضع گیری واحد، قاطع و مصممانه" در قبال بحران اوکرایین است.

DW.COM