بدترین بحران مهاجرت از سال 1945 به این سو | آلمان و جهان | DW | 15.08.2015
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

بدترین بحران مهاجرت از سال 1945 به این سو

یک کشتی بزرگ به منظور کمک به شمار بیش از حد مهاجرین، به ساحل جزیره کوس لنگر انداخت. از دید کمیساریای اتحادیه اروپا، این اتحادیه در ارتباط به مساله مهاجرین در برابر چالش های عظیمی قرار دارد.

دیمیتریس افراموپولوس کمیسار اتحادیه اروپا در امور مهاجرت در برابر خبرنگاران در بروکسل گفت که ما با "بدترین بحران مهاجرت" از پایان جنگ دوم جهانی در سال 1945 به این سو مواجه هستیم. از افزود اروپا مکلف است تا این مشکل را به صورت "آبرومند، متمدن و شیوه اروپایی" حل کند و به مهاجرین خوش آمدید بگوید.

او افزود که کشور های اروپا در برخورد با انسان هایی که در داخل مرز های شان در جستجوی حفاظت هستند، با مشکل برخورد می کنند. او تاکید کرد که اتحادیه اروپا بر قاعده "همبستگی با انسان های نیازمند" استوار است و این مهاجرین "انسان های ناامید هستند که به کمک و حمایت ما نیاز دارند".

این سیاست مدار یونانی، وضعیت در کشورش را به ویژه "مبرم" توصیف کرد. او پیش از آن در یونان با وزرای متعددی و نیز مسئولین جزیره کوس دیدار کرد، جایی که در حال حاضر در محراق بحران مهاجرت قرار دارد.

افراموپولوس کمیسار اتحادیه اروپا گفت که در ماه جولای 50 هزار مهاجر در این جا رسیده اند، درحالی که در سال 2014، شمار آنها فقط 6000 بود.

بسیاری از مهاجرین از کشور های بحرانی مانند سوریه، افغانستان و اریتریا می آیند. کمیسار اتحادیه اروپا در برابر یک وضعیت دشوار در کشور هایی مانند ایتالیا و هنگری هشدار داد. مثلاً از هنگری در ماه جولای 35 هزار متقاضی پناهندگی آمده اند.

کشتی بزرگ برای کمک به مهاجرین

در جزیره یونانی کوس در حال حاضر یک کشتی بزرگ برای کمک به شمار بزرگ مهاجرین لنگر انداخته است. این کشتی به نام "الِفتهیروز ونینسِلوس" است. این کشتی با گنجایش برای 2500 انسان برای جا دادن به مهاجرین در نظر گرفته نشده است، بلکه در آن باید مردم سوریه ثبت و راجستر شوند.

Flüchtlinge Krise Kos Eleftherios Venizelos

پناهجویان ثبت شده برای ورود به کشتی صف بسته اند.

سوریایی ها به عنوان "فراریان" درجه بندی شده اند، اما دیگران که "مهاجرین" خوانده می شوند، باید توسط پولیس ثبت گردند، نه در کشتی. گیورگوس کیرتیسیس شاروال جزیره کوس شکایت کرد که یونان نمی تواند به تنهایی مشکل بحران را بر شانه های خود حمل کند؛ اتحادیه اروپا باید "کمک مالی" کند.

در جزیره کوس حدود 7000 مهاجر قسماً تحت شرایط ناگوار برای ثبت نام شان انتظار می کشند. بسیاری از مهاجرین از کشور های سوریه، افغانستان و عراق، و همچنان از کشور های بحرانی افریقایی، باید در لب بحر یا در خیمه ها شب را بگذرانند.

کمک های اضافی اتحادیه اروپا

براساس اظهارات افراموپولوس کمیسار اتحادیه اروپا در امور مهاجرت، الکسیس سیپراس نخست وزیر یونان می خواهد در بروکسل، حمایت بیشتر برای برخورد با مهاجرین را تقاضا کند. براین اساس قرار است یونان تا سال 2020، در مجموع 474 میلیون یورو از اتحادیه اروپا کمک در این بخش به دست آورد. او افزود به مجردی که یونان اداره ویژه در این مورد را ایجاد کند، نخستین مبلغ 30 میلیون یورویی را در جریان چهار تا پنج روز به دست می آورد.

در این میان موج رسیدن مهاجرین در جزیره های یونان متوقف نمی شود. گفته می شود که طی 24 ساعت، بیش از 580 انسان به چندین جزیره یونان رسیده اند.

DW.COM